Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF

Beth yw'r Coed Tân Sych Gorau?

What is the Best Dried Firewood?

Jonathan Hill |

I'r rhai sy'n hoff o dân, y rhai sy'n hoff o bren, a'r rhai sy'n mwynhau cynhesrwydd a chysur lle tân, mae'r cwestiwn o beth yw'r coed tân sych gorau ymhell o fod yn weithgaredd dibwys. Mae'n gwestiwn sy'n mynd at galon ein hymgais am y tân perffaith - un sy'n llosgi'n hir, yn llosgi'n llachar, ac yn cynnig cydbwysedd perffaith o wres ac awyrgylch. Wedi dweud hynny, gadewch i ni ymchwilio i'r nitty-gritty o goed tân sych.

Pwysigrwydd Coed Tân Sych

Beth Yw'r Coed Tân Sych Gorau?

Gallai'r syniad o goed tân sych ymddangos braidd yn gyffredin, ond ym myd lleoedd tân a llosgwyr boncyffion, mae'n debyg i'r Greal Sanctaidd. Y gwahaniaeth rhwng tân clecian, bywiog sy'n llenwi'ch ystafell fyw â chynhesrwydd ac ystafell ddigalon, llawn mwg sy'n eich gadael yn hiraethu am wres canolog.

O ran coed tân, y sychwr, y gorau, ac mae dau brif fath o goed tân sych i'w hystyried: coed tân wedi'u haersychu a choed tân wedi'u sychu mewn odyn.

Coed Tân Aer-Sych

Mae coed tân wedi'u sychu ag aer, fel mae'r enw'n awgrymu, yn bren sydd wedi'i adael i sychu'n naturiol dros amser. Mae'r dull hwn yn caniatáu i'r lleithder yn y pren anweddu, gan leihau'r cynnwys dŵr cyffredinol. Fodd bynnag, gall yr amser sychu fod yn eithaf hir, gyda rhywfaint o bren yn gofyn am hyd at ddwy flynedd i gyrraedd y lefel lleithder gorau posibl. Yn sicr, mae amynedd yn rhinwedd, ond pan fyddwch chi'n dyheu am dân cynnes, clyd, gall dwy flynedd deimlo fel tragwyddoldeb.

Coed Tân Wedi'i Odyn-Sych

Beth Yw'r Coed Tân Sych Gorau?

Ar y llaw arall, mae gennym ni goed tân wedi'u sychu mewn odyn. Mae sychu odyn yn golygu gosod y pren mewn math arbennig o ffwrn lle gellir rheoli'r tymheredd a'r lleithder. Mae'r dull hwn yn lleihau'r amser sychu yn sylweddol, gyda phren yn cyrraedd y lefelau lleithder gorau posibl mewn ychydig ddyddiau yn hytrach na misoedd neu flynyddoedd. Mae fel bwyd cyflym coed tân, ond heb yr euogrwydd a'r colesterol.

Efallai eich bod yn pendroni, a yw coed tân wedi'u sychu mewn odyn yn well ? Yr ateb byr yw ydy. Mae coed tân wedi'u sychu mewn odyn yn llosgi'n lanach, yn boethach, ac yn hirach na'i gymar wedi'i sychu yn yr aer. Mae hefyd yn lleihau'n sylweddol y siawns o blâu o bryfed a llwydni, gan ei wneud yn ddewis llawer iachach i'ch cartref.

Ond dyma'r ciciwr, gall fod yn fwy drud. Felly efallai y byddwch chi'n gofyn, pam mae boncyffion wedi'u sychu mewn odyn yn ddrud ? Wel, yn yr achos hwn, rydych chi'n talu am y cyfleustra a'r ansawdd y mae sychu odyn yn ei gynnig.

Mathau Gorau o Goed ar gyfer Llosgi

Nawr ein bod wedi sefydlu mai coed tân wedi'u sychu mewn odyn yw'r dewis gorau, gadewch i ni siarad am y mathau gorau o bren ar gyfer llosgi.

Yn gyntaf, mae gennym dderw. Fel mae'r dywediad yn dweud, "O fes bach mae derw mawr yn tyfu", ac yn sicr maen nhw'n nerthol pan ddaw'n fater o losgi. Mae derw yn enwog am ei hyd llosgi hir, gyda derw wedi'i sychu mewn odyn yn cynnig amser llosgi trawiadol a fydd yn cadw'ch tân i fynd am oriau.

Mae lludw yn gystadleuydd blaenllaw arall, sy'n adnabyddus am ei allbwn gwres rhagorol a'i hyd llosgi hir. Mae lludw wedi'i sychu mewn odyn yn ddewis poblogaidd i'r rhai sy'n chwilio am losg cyson, dibynadwy.

Yn olaf, mae gwern yn werth ei ystyried. Er ei bod ychydig yn llai hysbys na derw neu onnen, mae gan wernen lawer i'w gynnig. Mae ganddo gyfradd losgi gyflym ac allbwn gwres da, gan wneud gwernen wedi'i sychu mewn odyn yn ddewis gwych os ydych chi'n chwilio am dân poeth cyflym.

Y Llinell Isaf

Ym myd coed tân, nid yw pob pren yn cael ei greu yn gyfartal. Mae'r coed tân sych gorau yn dod i lawr i gyfuniad o'r broses sychu a math o bren. Mae coed tân wedi'u sychu mewn odyn, yn enwedig derw, ynn a gwern, yn teyrnasu'n bennaf oherwydd ei amser sychu'n gyflym, hyd y llosgi hir, a'i allbwn gwres rhagorol.

Felly y tro nesaf y byddwch chi'n paratoi ar gyfer noson glyd mewn neu swp coelcerth fawr, cofiwch ddewis eich coed tân yn ddoeth. Wedi'r cyfan, does neb eisiau cael ei adael allan yn yr oerfel.

Archwiliwch ein hystod o foncyffion wedi'u sychu mewn odyn a dewch o hyd i'r tanwydd perffaith ar gyfer eich tân.