Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF

Hysbysiad Gŵyl Banc yr Haf 🌞

Jonathan Hill |

Annwyl Gwsmeriaid Gwerthfawr,

Gobeithio eich bod chi'n mwynhau'r dyddiau heulog hyn o haf! Rydym yn ysgrifennu atoch i roi gwybod y bydd ein siop ar gau ddydd Llun, Awst 28ain ar gyfer Gŵyl Banc yr Haf.

Tra bydd ein drysau ar gau, gallwch barhau i siopa ein dewis gwych o gynhyrchion ar ein gwefan trwy gydol y penwythnos hir. Sylwch y bydd unrhyw archebion a roddir ar ddydd Sadwrn, Awst 26ain, dydd Sul, Awst 27ain, a dydd Llun, Awst 28ain yn cael eu prosesu ddydd Mawrth, Awst 29ain pan fyddwn yn dychwelyd. Efallai y bydd mân oedi, ond byddwn yn gweithio i gael eich archebion allan cyn gynted â phosibl.

Rydym yn eich annog i bori drwy ein cyrhaeddwyr diweddaraf a manteisio ar ein gwerthiant ym mis Awst cyn ac yn ystod y penwythnos gwyliau. Mae siopa ar-lein yn ffordd wych o ddal i drin eich hun tra byddwn yn cymryd seibiant byr!

Rydyn ni'n gwybod y bydd llawer ohonoch chi'n treulio'r penwythnos gwyliau yn ymlacio gyda theulu a ffrindiau. Gobeithiwn y cewch benwythnos hir bendigedig ac edrychwn ymlaen at eich gwasanaethu eto yn fuan iawn ar ôl ein cau am gyfnod byr.

Diolch am eich dealltwriaeth. Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth barhaus.

Cofion cynnes,

Tanwydd Pren Hillside