Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
The Advantages of Using Kiln-Dried Wood for Your Wood Pellet Stove

Manteision Defnyddio Pren Sych mewn Odyn ar gyfer Eich Stof Pelenni Pren

Rhodri Evans |

Rhagymadrodd

O ran gwresogi'ch cartref, mae'r stôf pelenni pren gostyngedig wedi bod yn dod yn fwy poblogaidd yn ddiweddar. Mae'r teclyn bach neis hwn yn rhyfeddod o beirianneg, gan ddarparu dull dibynadwy, cynaliadwy ac effeithlon o wresogi eich cartref. Un o'r cyfrinachau y tu ôl i'r perfformiad trawiadol hwn o'r stofiau hyn yw eu tanwydd: pren o ansawdd uchel wedi'i sychu mewn odyn . Ond pam yn union mae pren wedi'i sychu mewn odyn mor bwysig? Wel, rydym yn falch eich bod wedi gofyn! Dewch i ni ymchwilio i fyd pren wedi'i sychu mewn odyn a pham ei fod yn bartner perffaith ar gyfer eich stôf pelenni coed.

Deall Pren Odyn-Sych

Beth yw Pren Sych Odyn

Pren sydd wedi'i sychu mewn odyn, fel y mae'r enw'n ei awgrymu, yw pren sydd wedi'i sychu mewn odyn. Dychmygwch popty enfawr, ond yn lle pobi bara, mae'n sychu pren mewn amgylchedd rheoledig. Mae'r broses hon yn galluogi'r pren i gyrraedd cynnwys lleithder is na phren wedi'i awyrsychu, sydd fel arfer yn cadw 15-20% o'i gynnwys lleithder. Mewn cyferbyniad, mae gan bren wedi'i sychu mewn odyn gynnwys lleithder o tua 10-15%, sy'n ei wneud yn opsiwn gwell o ran effeithlonrwydd llosgi.

Manteision Pren Sych mewn Odyn ar gyfer Stofiau Pelenni Pren

Pam ddylech chi ofalu am gynnwys lleithder? Oherwydd ei fod yn cael effaith uniongyrchol ar ba mor effeithiol ac effeithlon y gall eich stôf pelenni coed gynhyrchu gwres. Gall cynnwys lleithder uchel leddfu'r broses losgi, gan arwain at hylosgiad aneffeithlon a llai o gynhyrchu gwres. Ar y llaw arall, mae pren wedi'i sychu mewn odyn, gyda'i gynnwys lleithder is, yn llosgi'n boethach ac yn lanach, gan wella perfformiad eich stôf pelenni coed.

Gwell Effeithlonrwydd Hylosgi

Cynnwys Lleithder Is

Y peth olaf rydych chi ei eisiau yn eich stôf pelenni pren yw pren â chynnwys lleithder uchel. Cofiwch, rydyn ni ar ôl gwres, nid stêm! Mae cynnwys lleithder uchel yn tueddu i arwain at hylosgiad anghyflawn, mwy o allyriadau, a llai o allbwn gwres yn sylweddol. Trwy ddefnyddio pren wedi'i sychu mewn odyn, gallwch sicrhau bod y rhan fwyaf o ynni'r tanwydd yn mynd tuag at gynhyrchu gwres, nid anweddu dŵr.

Allbwn Gwres Cyson

Un o brif fanteision pren wedi'i sychu mewn odyn yw ei allu i ddarparu allbwn gwres cyson. Pan fyddwch chi'n brwydro yn erbyn gaeaf Prydain, y peth olaf rydych chi ei eisiau yw stôf sy'n chwythu'n boeth ac yn oer. Gyda phren wedi'i sychu mewn odyn, gallwch ddibynnu ar allbwn gwres cyson, dibynadwy, gan sicrhau bod eich amgylchedd dan do yn parhau i fod yn gyfforddus gynnes. Hefyd, ni fydd angen i chi ail-lenwi â thanwydd mor aml, gan roi mwy o amser i chi fwynhau'r baned honno o de ger y tân.

Llai o Lludw ac Allyriadau

Nid dim ond ar gyfer eich cysur y mae pren wedi'i sychu mewn odyn yn wych; mae hefyd yn well i'r amgylchedd. Trwy leihau'r cynnwys lleithder, rydych chi'n gostwng yn sylweddol faint o ludw ac allyriadau niweidiol a gynhyrchir yn ystod hylosgi. Mae hyn yn arwain at losgi glanach, felly gallwch chi fwynhau clydwch eich stôf pelenni coed heb boeni am ei effaith amgylcheddol.

Gwell Perfformiad Stof Pelenni

Llai o Gynnal a Chadw a Glanhau

Nid oes unrhyw un yn mwynhau'r dasg llafurus o lanhau stôf. Yn ffodus, gyda phren wedi'i sychu mewn odyn, mae'r swydd hon yn dod yn llawer llai aml. Oherwydd y cynnwys lleithder is, mae llai o ludw a chreosot yn cronni yn eich system stôf a ffliw. Mae hyn yn golygu bod llai o amser yn cael ei dreulio ar gynnal a chadw a mwy o amser yn mwynhau cynhesrwydd eich stôf.

Hyd Oes Estynedig Stofiau Pelenni Pren

Yn union fel ni, mae'n well gan ein stofiau ddeiet lleithder isel. Gall cynnwys lleithder uchel gyrydu a niweidio cydrannau mewnol eich stôf. Trwy ddefnyddio pren wedi'i sychu mewn odyn, gallwch sicrhau bod eich stôf yn byw bywyd hir ac iach, yn rhydd o effeithiau niweidiol lleithder.

Manteision Cost a Chyfleustra

Cynnydd o Gynnyrch Gwres fesul Punt

Gall pren wedi'i sychu mewn odyn fod ychydig yn ddrytach ymlaen llaw, ond mae'n llawn pwysau o ran allbwn gwres. Oherwydd ei fod mor sych, mae'n llosgi'n boethach ac yn hirach, sy'n golygu bod angen llai ohono i gadw'ch cartref yn gynnes. Yn y tymor hir, gall hyn arwain at arbedion cost sylweddol.

Rhwyddineb Storio a Thrin

Bydd unrhyw un sydd wedi ceisio pentyrru boncyffion llaith yn dweud wrthych nad yw'n swydd hwyliog. Mae cynnwys lleithder is mewn pren wedi'i sychu mewn odyn nid yn unig yn gwneud eich stôf yn hapusach, ond mae hefyd yn gwneud y pren yn ysgafnach ac yn llai swmpus, gan ei gwneud hi'n haws i'w storio a'i gludo. Hefyd, ni fydd yn rhaid i chi boeni y bydd yn pydru os bydd yn gwlychu ychydig!

Argaeledd a Hygyrchedd

Wrth i fanteision pren wedi'i sychu mewn odyn gael ei gydnabod yn ehangach, mae'n dod yn haws dod o hyd iddo. Mae mwy a mwy o gyflenwyr yn stocio'r tanwydd o ansawdd uchel hwn, sy'n golygu ei fod yn hygyrch i berchnogion stôf pelenni coed. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n prynu gan gyflenwr ag enw da i sicrhau eich bod chi'n cael y pren o'r ansawdd gorau.

Casgliad

O well effeithlonrwydd hylosgi a pherfformiad stôf gwell i arbedion cost a chyfleustra, mae manteision defnyddio pren wedi'i sychu mewn odyn ar gyfer eich stôf pelenni coed yn glir. Nid yn unig y mae'n darparu gwres mwy cyfforddus a chyson, ond mae hefyd yn lleihau'r effaith amgylcheddol a gofynion cynnal a chadw. Felly beth am newid i bren wedi'i sychu mewn odyn a phrofi'r manteision hyn i chi'ch hun? Bydd eich stôf pelenni coed (a'ch waled) yn diolch i chi!