Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
charcoal vs wood flavor showdown

Golosg yn erbyn Pren: Sy’n Cyflwyno’r Blas Barbeciw Ardderchog?

Monica Thomas |

" Ni all un feddwl yn dda, caru yn dda, cysgu yn dda, os nad yw un wedi ciniawa yn dda." Mae'r geiriau doeth hyn gan Virginia Woolf yn cyffwrdd â chalon pob un sy'n hoff o barbeciw. Mae craidd blas barbeciw wedi'i gysylltu'n ddwfn â'r syniad hwn. Mae'n gwneud i ni feddwl tybed, sy'n rhoi gwell blas, siarcol neu bren? Mae hyn wedi dechrau llawer o drafodaethau yn y frwydr fawr o flasau, lle mae'r gwres ymlaen.

Mae Prydain wrth ei bodd gyda'i blasau, gan weld barbeciw yn fwy na choginio, ond fel celf. Mae'r prawf blas hwn yn mynd y tu hwnt i goginio syml. Mae'n ymwneud â deall beth sy'n gwneud barbeciw yn gofiadwy. Felly, a ydych chi'n meddwl y gallwch chi wahanu blas myglyd siarcol o'r nodau prennaidd?

Gadewch i ni blymio i fyd aromatig coginio awyr agored, lle mae pob tanwydd yn ychwanegu ei gyffyrddiad arbennig. A all dyfnder y pren ddal ei hun yn erbyn blas cryf siarcol? Mae'n bryd goleuo'ch griliau a pharatoi ar gyfer prawf blas. Mae'r gystadleuaeth hon rhwng hen ffyrdd a datblygiadau newydd i chwilio am y blas barbeciw gorau.

Gosod y Sefyllfa: Blas ac Arogl mewn Coginio Awyr Agored

Mae coginio yn yr awyr agored yn cyfuno blas ac arogl yn brofiad unigryw. Gall droi bwydydd syml yn wledd i'r synhwyrau. Er enghraifft, mae'r blas myglyd siarcol o grilio yn ychwanegu cyffyrddiad arbennig at seigiau. Canfu astudiaeth yn y Journal of Consumer Research fod blasau cymhleth yn fwy deniadol a boddhaol.

Hanfodion Blas: Blas yn erbyn Aroma

Mae'n bwysig gwybod y gwahaniaeth rhwng blas yn erbyn arogl. Daw blas o'n blagur blas, ac arogl yw'r hyn rydyn ni'n ei arogli. Mae cyfuno'r ddau yn creu blas cyffredinol dysgl. Mae cogyddion fel Rasheed yn defnyddio llawer o gynhwysion i wella blasau, gan wneud y profiad bwyta'n fwy pleserus. Mae'n cynnig tua 200 o ryseitiau i'r rhai sy'n awyddus i roi cynnig arnynt blasau haenu.

Pam Mae Golosg yn Rhoi Blas Mwg Unigryw

Mae'r blas myglyd siarcol yn allweddol mewn coginio awyr agored. Daw'r blas hwn o ddiferion bwyd yn taro siarcol poeth, sy'n ysmygu ac yn blasu'r pryd. Mae ryseitiau sy'n defnyddio cynhwysion mwg, fel Rasheed's, yn dangos effaith dewis y cydrannau cywir ar gyfer chwaeth unigryw.

Guaiacol a Lignin: Gwyddor Mwgrwydd

Cyfansoddion fel guaiacol a lignin chwarae rhan fawr wrth gael blas myglyd. Mae Guaiacol yn rhoi arogl a blas i'r mwg. Daw hyn o losgi lignin mewn pren a siarcol. Mae Rasheed yn defnyddio cynhwysion fel brwyniaid mâl ar gyfer blas hallt, gan ei gyfuno â mwgwd i gael blas barbeciw unigryw.

 • Mae cyfansoddiadau blas cymhleth yn arwain at fwy o fwynhad.
 • Mae deall rôl cynhwysion yn hanfodol yn blasau haenu.
 • Mae cydrannau cemegol fel guaiacol a lignin yn diffinio ysmygu.
 • Cynhwysion wedi'u personoli ar gyfer proffiliau blas wedi'u teilwra yn coginio awyr agored.

Nid yw coginio yn yr awyr agored yn ymwneud â'r bwyd yn unig, mae'n dyrchafu'r profiad bwyta cyfan. Mae'r cyfuniad o flas myglyd guaiacol gyda chynhwysion wedi'u dewis yn dda yn creu mwy na phryd o fwyd. Mae'n ymwneud â gwneud atgofion a mwynhau'r foment.

Celfyddyd Barbeciw gyda siarcol

Mae meistroli barbeciw golosg fel cyfarwyddo symffoni. Rhaid i bob rhan gydweithio i greu campwaith. Daw hud grilio siarcol o'i flas myglyd. Mae'r blas hwn yn newid cynhwysion syml yn bryd blasus.

Yn gyntaf, gwyddoch eich gril. Mae'r barbeciw tegell yn berffaith ar gyfer rheoli tymheredd. Mae'n addas ar gyfer amrywiaeth o seigiau. Mae gril y gasgen yn dda ar gyfer cynulliadau mawr. Mae ganddo fwy o le ar gyfer grilio.

I wella'ch grilio, defnyddiwch rwbiau sbeis. Maen nhw'n dod â'r gorau yn eich cigoedd a'ch llysiau. Mae rhwbiadau sbeis yn rhoi cymysgedd o flasau i chi ym mhob brathiad.

 • Mae sbeisys cadarn fel cwmin a phaprica mwg yn wych ar gyfer cigoedd coch.
 • Mae dofednod yn elwa o deim, saets, a sinamon.
 • Mae llysiau'n wych gyda basil, croen lemwn, a choriander.

Dyma dabl o rwbiau sbeis ar gyfer gwahanol fwydydd wedi'u grilio:

Math o Fwyd Argymhellir Sbeis Rub Nodiadau Blas
Stecen Cig Eidion Rhwbiad Eglur a Pridd Dwfn, myglyd, gydag awgrymiadau coffi
Asennau Porc Rhwbiad Melys a Sbeislyd Melys gyda chic sbeislyd
Cluniau Cyw Iâr Rhwbiad Llysieuol a Sitrws Llysieuol gyda blas adfywiol
Corn wedi'i Grilio Rhwbiad Chipotle a Chalch Mwg gydag ymyl ffroenellog

Mae amynedd yn allweddol gyda barbeciw siarcol. Arhoswch i'r siarcol fod yn barod cyn coginio. Addaswch y gwres trwy symud y bwyd yn agosach neu ymhellach o'r glo. Mae marciau grilio siarcol hefyd yn selio'r blasau.

Byddwch yn wyliadwrus bob amser am fflamychiadau

Mae fflamychiadau yn gyffredin a gellir delio â nhw drwy ddefnyddio potel chwistrellu neu drwy symud y bwyd. Er mwyn eu hatal, torrwch y braster oddi ar y cig a threfnwch lo i greu parthau o wres.

Meistrolaeth Grilio Golosg

Mae ychwanegu coedydd aromatig fel afal neu hickory yn ychwanegu cymhlethdod. Gall ychydig o sglodion wedi'u cymysgu â siarcol wella'ch grilio.

Mae barbeciw golosg yn brofiad pleserus. Mae'n cyfuno sbeis, gwres, ac amseru. Mae pob sesiwn grilio yn ddathliad.

Deall Naws Grilio â Phren

Wrth archwilio celfyddyd grilio tanio coed, rydym yn darganfod traddodiad cyfoethog. Mae'n cyfuno sgil a dealltwriaeth o sut mae pren yn dylanwadu ar flas. Gwybod yr hawl technegau grilio yn dod â blasau unigryw, myglyd yn y pryd.

Llywio Mathau o Goed ar gyfer y Proffiliau Blas Gorau posibl

Mae pob math o bren yn ychwanegu blas arbennig at brydau wedi'u grilio. Mae dewis pren ar gyfer grilio fel dewis y gwin gorau ar gyfer pryd o fwyd. Mae'n hanfodol gwybod y blasau y mae gwahanol goedwigoedd yn eu cynnig. Er enghraifft, mae derw yn ychwanegu blas cryf tra bod pren afal yn rhoi mwg melysach.

Math Pren Proffil Blas Paru Delfrydol
Derw Mwg Cryf, Traddodiadol Cig Eidion, Porc
Masarnen Ysgafn ac Ychydig Melys Dofednod, Llysiau
Ceirios Ffrwythlon ac Ysgafn Porc, Dofednod
Hickory Cyfoethog a Bacwn-Debyg Asennau, Brisged

Trwyth Mwg: Cydbwyso Gwres a Rhyddhau Aromatig

Mae'r broses o trwyth mwg yn ymwneud â rheolaeth ac amseru. Mae'n bwysig ysmygu'r bwyd yn iawn i wella ei flasau. Mae rheoli'r gwres i adael i'r pren fudlosgi'n ysgafn yn sicrhau bod prydau'n cael blas myglyd blasus heb losgi.

Apêl Pren Sych Odyn ar gyfer Grilio Rhagorol

I'r rhai sy'n frwd dros barbeciw, mae'r math o bren a ddefnyddir yn allweddol. Odyn sych pren yn cael ei ffafrio oherwydd ei losgi glân ac effeithlon. Mae'n llosgi'n boethach ac yn fwy cyson, gan ganiatáu ar gyfer coginio manwl gywir. Mae hyn yn golygu bod seigiau'n dod allan wedi'u mygu'n berffaith bob tro.

Gornest Golosg yn erbyn Blas Pren: Prawf Blas Gorau

Wrth i'r noson gyrraedd a'r tanau gynnau, rydyn ni ar ddechrau brwydr fwyd wych. Nid yw'r arogleuon yn yr awyr yn ymwneud â bwyd ar y tân yn unig. Maen nhw'n ymwneud â dadl oesol o siarcol yn erbyn pren. Nid yw hyn yn ymwneud â pha rai sy'n blasu'n well yn unig. Mae'n frwydr i ennill calon y rhai sydd wrth eu bodd yn grilio.

Y Prawf Bacwn Stêc: Moment Ddiffiniadol Charcoal

Mae her stêc a chig moch wedi'u coginio ar y gril yn brawf allweddol. Mae'r prawf hwn yn dangos y cymysgedd blas unigryw a gewch gyda phob math o danwydd gril. Dywed cefnogwyr fod siarcol yn rhoi blas dwfn na all pren ei gyrraedd yn llwyr. I archwilio grilio siarcol ymhellach, edrychwch ar barbeciw golosg dilys gorau ar gyfer y dewisiadau gorau.

Cymharu Haenau Blas mewn Golosg a Grilio Pren

Mae sut mae blasau'n asio â'i gilydd yn allweddol i grilio. Mae siarcol yn rhoi gwres dwys, tra bod pren yn ychwanegu amrywiaeth o arogleuon. Mae'r dewis yn aml yn dibynnu ar chwaeth bersonol. Mae'n dibynnu ar ba fath o brofiad grilio rydych chi ar ei ôl, yn enwedig yn ystod y prawf cig moch stêc.

Nodwedd Grilio Golosg Grilio Pren
Cost Cychwynnol O £400 Yn amrywio
Modelau Moethus Gall fod yn fwy na £1000 Gall fod yn fwy na £1000
Meini Prawf Profi Gwerth, rhwyddineb defnydd, glanhau, canlyniadau, cadernid Gwerth, rhwyddineb defnydd, glanhau, canlyniadau, cadernid
Proffil Blas Blas myglyd dwfn Nodiadau aromatig amrywiol
Argymhellir Ar gyfer Cysondeb a rheolaeth Arbrofi gyda chwaeth

Gornest blas siarcol yn erbyn pren

Mae'r diddordeb mewn dod o hyd i'r gril perffaith yn glir, gyda llawer o safbwyntiau ar y pwnc hwn. Mae gan gefnogwyr grilio lawer o opsiynau, yn enwedig gyda griliau siarcol. Hyd yn oed gyda phris cychwynnol o £400, mae rhai yn mynd am y modelau gorau, gan wario dros £1000 am y blasau gorau.

Wrth ystyried gwerth, rhwyddineb, a llawenydd coginio, mae gan griliau siarcol a phren eu cefnogwyr. Fodd bynnag, mae'r prawf cig moch stêc yn brawf hollbwysig. Mae'n dangos pa mor dda y gall gril haenu blasau, gan brofi ei werth dros amser.

Technegau Grilio: Dewis y Tanwydd Gorau ar gyfer Eich Barbeciw

Pan fyddwch chi'n dechrau grilio awyr agored, byddwch chi'n wynebu dewis pwysig. Beth yw'r tanwydd gorau ar gyfer barbeciw? Dylanwadir ar y penderfyniad hwn gan eich chwaeth a'r blas yr ydych yn anelu at ei gyflawni. Mae eich sgiliau grilio yn hollbwysig hefyd. Gadewch i ni archwilio manteision ac anfanteision siarcol a phren. Bydd hyn yn eich helpu i wneud dewis gwybodus ar gyfer eich barbeciw.

Math o Danwydd Manteision Anfanteision
Golosg
 • Dwysedd gwres uchel
 • Tymheredd llosgi cyson
 • Yn ddelfrydol ar gyfer serio cigoedd
 • Gall fod yn flêr ac yn anoddach ei lanhau
 • Amser tanio hirach
 • Ychwanegion cemegol posibl
Pren
 • Blasau cyfoethog, myglyd
 • Amrywiaeth o fathau o bren i ategu gwahanol fwydydd
 • Naturiol a heb gemegau
 • Angen mwy o sgil i gynnal tymheredd cyson
 • Hirach i danio
 • Yn gallu rhoi gormod o fwg os na chaiff ei ddefnyddio'n gywir

Meistroli technegau grilio Nid mater o ddewis tanwydd yn unig yw hyn. Mae'n gwybod sut mae pob dewis yn effeithio ar eich barbeciw. P'un a ydych yn defnyddio siarcol ar gyfer ei wres neu bren ar gyfer ei flas, sgil yw'r cyfan. Gadewch i arogl y tanwydd perffaith godi eich taith grilio. Dyma i gyflawni rhagoriaeth barbeciw gyda phob coginio allan.

Casgliad

Yn y drafodaeth wresog ynghylch a yw siarcol neu bren yn well ar gyfer coginio, rydym wedi edrych i mewn i lawer o ffactorau. Rydyn ni wedi dysgu sut mae dewis rhwng siarcol a phren yn effeithio ar flas bwyd sy'n cael ei goginio yn yr awyr agored. Mae rhai pobl wrth eu bodd â'r blas cryf y mae siarcol yn ei roi, tra bod yn well gan eraill flasau amrywiol gwahanol goedwigoedd.

Nid oes ateb cywir nac anghywir i ddewis rhwng siarcol a phren. Mae'n fwy am roi cynnig ar y ddau a gweld sut maen nhw'n newid eich coginio. Mae siarcol yn wych ar gyfer blas myglyd cyson, ond gall pren ychwanegu amrywiaeth o flasau. Mae eich dewis yn dibynnu ar ba flas rydych chi'n anelu ato yn eich prydau barbeciw.

I'r rhai sy'n mwynhau coginio yn yr awyr agored, gall defnyddio siarcol a phren wneud eich prydau bwyd yn arbennig. Mae cymryd yr amser i ddewis eich tanwydd, fel dewis y sbeisys iawn, yn gwneud byd o wahaniaeth. P'un a ydych chi'n hoffi siarcol neu bren, y cariad at grilio sydd bwysicaf. Wedi'r cyfan, profiad a blas y bwyd sy'n cyfrif.