Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF

Storfa a Sied Awyr Agored Gardd Bren

£213.10
Treth wedi'i chynnwys Cludo wedi'i gyfrifo wrth y ddesg dalu.


Disgrifiad

Yr Ateb Storio Perffaith ar gyfer Eich Anghenion Awyr Agored

Trawsnewidiwch eich gardd gyda'r sied bren hon, sydd wedi'i dylunio i gadw'ch boncyffion, offer grilio ac offer yn drefnus. Mae'r sied lwyd chwaethus hon yn cynnig storfa ymarferol gyda mymryn o geinder.

Nodweddion Allweddol:

  • Gofod Storio Wedi'i Optimeiddio: Gydag ardal storio fewnol 0.3087m², mae'r sied hon yn berffaith ar gyfer eich offer grilio, boncyffion ac offer arall. Mae'r dyluniad tal, main yn gwneud y mwyaf o le heb gymryd drosodd eich gardd.
  • Cynllun Mewnol Amlbwrpas: Yn cynnwys tair silff ar y chwith ar gyfer eitemau llai ac ochr dde agored ar gyfer offer a boncyffion mwy, mae'r sied hon yn darparu opsiynau storio hyblyg.
  • Adeiladwaith pren ffynidwydd: Wedi'i wneud o bren ffynidwydd cadarn gyda gorchudd paent sy'n gwrthsefyll y tywydd, mae'r sied hon wedi'i hadeiladu i wrthsefyll amodau awyr agored.
  • To sy'n Gwrthiannol i Dywydd: Mae'r to ar lethr wedi'i orchuddio â asffalt yn atal dŵr rhag cronni ac yn cadw'ch eitemau'n sych, gan gynnig amddiffyniad gwell rhag yr elfennau.
  • Drysau Dwbl Diogel: Mae'r dyluniad drws dwbl gyda chliciedi yn sicrhau mynediad hawdd a diogelwch ychwanegol, sy'n eich galluogi i agor un neu'r ddau ddrws yn ôl yr angen.
  • Clo ar gyfer Diogelwch Ychwanegol: Cadwch eich offer a'ch offer gwerthfawr yn ddiogel gyda'r clo wedi'i gynnwys.

Manylebau


  • Dimensiynau : 52D x 84W cm (Uchder: 188 cm ar y brig, 159 cm ar y bondo)
  • Storio Mewnol : 42 x 73.5 cm
  • Cynulliad Angenrheidiol : Oes

Uwchraddio'ch lle awyr agored gyda'r sied ardd ymarferol a chwaethus hon. Yn berffaith ar gyfer storio boncyffion, offer grilio, ac offer, mae'n cyfuno ymarferoldeb â gwydnwch i ddiwallu'ch holl anghenion storio.

Dosbarthu a Llongau

Mwynhewch ddanfoniad lleol AM DDIM ar swmp archebion o 200kg neu
mwy yng nghodau post dethol Abertawe (SA)! Mae’r meysydd dan sylw yn cynnwys Abertawe,
Castell-nedd, Port Talbot, Llanelli, a mwy. Gweler y polisi cludo am restr lawn .
Ddim yn y parth cludo am ddim? Dim pryderon - cysylltwch â ni i gael un wedi'i deilwra
dyfynbris, mae ffioedd yn amrywio o 0 hyd at £9.99 ar gyfer codau post SA cyfagos.

Ar gyfer llongau ledled y DU , mae cyfraddau'n seiliedig ar bwysau,
gan ddechrau ar ddim ond £6.99 ar gyfer parseli o dan 20kg. Cludo trymach? Mae costau'n amrywio
hyd at £80 ar gyfer archebion 200kg+. Mae amseroedd dosbarthu fel arfer yn amrywio rhwng 2-4
diwrnodau busnes.

Gwell gen i Godi? Mae croeso i chi gasglu'ch archeb yn uniongyrchol o'n warws - dewiswch yr opsiwn hwn wrth y ddesg dalu.

Cwestiynau neu angen dyfynbris manwl gywir? Estynnwch atom ni, rydyn ni yma i helpu!

Polisi Cludo a Chyflawni HSWF

Yn aros i gael ei ychwanegu