Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF

Beth yw mantais pren wedi'i sychu mewn odyn?

What is the advantage of kiln dried wood?

Jonathan Hill |

O ran dewis coed tân ar gyfer eich cartref, mae mwy i'w ystyried na dim ond maint y boncyffion. Gall y math o bren a sut mae wedi'i brosesu wneud gwahaniaeth sylweddol i'ch profiad wrth ymyl tân. Felly, gadewch i ni siarad am bren wedi'i sychu mewn odyn.

I'r rhai anghyfarwydd, mae sychu odyn yn broses sy'n cyflymu'r broses o sychu pren yn artiffisial. Mae hyn yn darparu nifer o fanteision dros bren wedi'i sesno'n naturiol neu wyrdd. Ac, er y gallech gael eich temtio i feddwl am bren wedi'i sychu mewn odyn fel tuedd fflach-yn-y-padell neu difa coed tân sy'n mynnu triniaeth arbennig, ni allai dim fod ymhellach o'r gwir.

Dyma rai o fanteision allweddol pren wedi'i sychu mewn odyn:

🔥 Effeithlonrwydd Llosgi Mwyaf

Mae gan bren wedi'i sychu mewn odyn gynnwys lleithder isel, fel arfer tua 20% (rhowch neu cymerwch ychydig y cant). Mae hyn yn ei gwneud yn Olympiad o ran effeithlonrwydd llosgi. Mae tân wedi'i oleuo â boncyffion wedi'u sychu mewn odyn yn cynhyrchu tân mwy llachar, poethach gyda llai o fwg nag un sydd wedi'i lyncu â phren gwyrdd neu wedi'i awyrsychu - perfformiad sy'n deilwng o fedal aur. Gyda phren wedi'i sychu mewn odyn, rydych chi bron ar y llwybr cyflym i dân perffaith.

Fel y manylir yn y odyn llosgi pren sych effaith amgylcheddol Erthygl, mae llosgi mwy effeithlon nid yn unig yn golygu mwy o allbwn gwres, ond hefyd llai o allyriadau. Mae hynny'n fuddugoliaeth i'ch cartref a'r amgylchedd.

⏰ Cyflym i Ysgafn a Llosgi Hir

Mantais arall o bren wedi'i sychu mewn odyn yw ei barodrwydd i fynd ar dân. Bolt Usain o goed tân ydyw - mynd i'r rasys (neu'r fflamau) mewn dim o dro. Mae hyn hefyd yn cyfieithu i'w hyd llosgi – Nid yw pren wedi'i sychu mewn odyn, yn wahanol i rai enwogion hwyliog, yn gwibio allan ar ôl ymddangosiad byr, gwych. Yn lle hynny, mae'n darparu llosg cyson, hirhoedlog.

🛡️ Diogel a Glan

Mae pren wedi'i sychu mewn odyn hefyd yn opsiwn mwy diogel. Mae'r broses sychu odyn yn helpu i ladd unrhyw bryfed, llwydni, neu ffyngau a allai fod yn llechu yn y coed. Felly, mae'n hawdd i chi wybod nad ydych yn anfwriadol yn gwahodd unrhyw westeion dieisiau i'ch cartref. Am fwy am hyn, edrychwch ar y darn ar yw odyn sychu pren yn iachach.

Yn fwy na hynny, mae pren wedi'i sychu mewn odyn yn lanach i'w drin a'i storio. Oherwydd ei gynnwys lleithder isel, mae'n llai tebygol o adael llwybr o leithder, llwydni, neu bydru yn ei sgil.

🌳 Amrywiaeth o Fath o Bren

Yn olaf, gadewch i ni beidio ag anghofio am amrywiaeth - sbeis bywyd! Nid yw sychu odyn yn gyfyngedig i fath penodol o bren. P'un a yw'n well gennych y llosgi hyd derw sych odyn, neu arogl arbennig gwern, mae sychu odyn yn cynnig llu o opsiynau. Gallwch ddod o hyd i amrywiaeth o odyn sych boncyffion i weddu i'ch anghenion penodol.

A oes unrhyw anfanteision?

Fel unrhyw seren wych, mae gan bren wedi'i sychu mewn odyn ei gyfran o ddiriaethwyr. Mae rhai yn tynnu sylw at y ffaith ei fod yn ddrutach na phren gwyrdd neu wedi'i awyrsychu. Fodd bynnag, pan fyddwch yn ystyried y manteision - effeithlonrwydd llosgi mwyaf, goleuo cyflym, llosgi hir, diogelwch, glendid, ac amrywiaeth - fe welwch fod pren wedi'i sychu mewn odyn yn cynnig gwerth gwych am arian. Yn cwestiynu yw pren sych odyn werth chweil Mae fel gofyn a yw Rolls-Royce werth ei bris. Yn sicr, mae'n fwy pricier, ond rydych chi'n cael yr hyn rydych chi'n talu amdano.

I gloi, mae pren wedi'i sychu mewn odyn yn dod â llu o fanteision sy'n ei gwneud yn ddewis ardderchog ar gyfer eich lle tân. P'un a ydych yn warchodwr tân profiadol neu'n ddechreuwr sy'n edrych i drochi bysedd eich traed i fyd cynnes, croesawgar ochrau tân, mae pren wedi'i sychu mewn odyn yn ddewis a fydd yn eich gadael yn ddisglair.