Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
coal and lumpwood charcoal on scales held by two hands

Glo yn erbyn Golosg: Pam Mae Golosg Cynaliadwy yn Ffynhonnell Tanwydd Well

Jonathan Hill |

Adran Crynodeb
Rhagymadrodd Yn cyflwyno'r ddadl rhwng glo a siarcol fel ffynonellau tanwydd. Yn egluro mai'r nod yw taflu goleuni ar y gwahaniaethau.
Y Cythrwfl Glo Yn trafod sut mae glo wedi cael ei ddefnyddio ers canrifoedd ond yn cael effeithiau amgylcheddol. Mae'n llosgi am amser hir ond yn rhyddhau llygryddion.
Y Pencampwr Golosg Yn cyflwyno siarcol fel dewis glanach, mwy effeithlon yn lle glo. Yn trafod y siarcol bren lwmp o ansawdd uchel a werthir gan Hillside Woodfuels.
Manteision Golosg Yn esbonio llosgiadau golosg yn boethach, yn lanach, ac yn haws i'w drin na glo. Yn ei gymharu ag opsiynau gwell fel hen win a boncyffion wedi'u sychu mewn odyn.
Golosg Cynaliadwy Yn trafod cynhyrchiad siarcol cynaliadwy ac adnewyddadwy Hillside Woodfuels. Yn sôn am eu polisi cynaliadwyedd.
Casgliad Mae siarcol taleithiau yn well na glo. Yn annog dewis siarcol cynaliadwy, yn enwedig o Hillside Woodfuels.

Ym myd tanwydd, mae dadl danbaid sydd wedi bod yn mudlosgi ers blynyddoedd: glo yn erbyn siarcol. Wrth i fflamau'r drafodaeth hon fflachio a dawnsio, mae'n bwysig deall naws y ddwy ffynhonnell danwydd hyn. Fel tortsh o Sweden yn y tywyllwch, gadewch i ni daflu rhywfaint o oleuni ar y pwnc hwn.

Y Cythrwfl Glo

Mae glo, sef craig waddodol ddu neu frown-ddu, wedi cael ei ddefnyddio fel ffynhonnell tanwydd ers canrifoedd. Mae fel cyn-filwr brith y byd tanwydd, ar ôl gweld gweithredu ym mhopeth o ffwrneisi diwydiannol i systemau gwresogi cartrefi. Ond nid yw'r ffaith bod rhywbeth yn destun prawf amser yn golygu mai dyma'r opsiwn gorau.

Mae glo fel rhedwr marathon gyda sach gefn trwm - mae'n llosgi am amser hir, ond mae hefyd yn rhyddhau swm sylweddol o lygryddion i'r atmosffer. Mae effaith amgylcheddol glo yn bryder, gan ei wneud yn llai apelgar fel ffynhonnell tanwydd. Mae'n debyg i ddefnyddio gordd i gracio cneuen - mae'n gwneud y gwaith, ond nid dyma'r dull mwyaf effeithlon na glanaf.

Y Pencampwr Golosg

Ewch i mewn i siarcol, y dewis lluniaidd a chynaliadwy yn lle glo. Wedi'i wneud o bren, mae siarcol yn ffynhonnell tanwydd ysgafn ond pwerus. Mae fel sbrintiwr y byd tanwydd - cyflym, effeithlon a glân.

Mae ein siarcol, yn arbennig, yn siarcol lwmp bren gradd bwyty, tanwydd o ansawdd uchel sy'n berffaith ar gyfer coginio a gwresogi. Mae fel y Rolls Royce o siarcol - moethus, effeithlon, a pherfformiad uchel. Gallwch ddarganfod mwy am ein siarcol lwmp bren gradd bwyty ar ein gwefan.

Manteision Golosg

Mae siarcol yn cynnig nifer o fanteision dros lo. Mae fel cymharu gwin o oedran mân â photel rhad o blonc - bydd y ddau yn gwneud y gwaith, ond mae un yn amlwg yn well.

Yn gyntaf, mae siarcol yn llosgi'n boethach na glo. Mae hyn yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer coginio, gan y gall serio cig a llysiau i berffeithrwydd. Yn union fel y gall boncyff wedi'i sychu mewn odyn greu tân rhuo, gall siarcol greu amgylchedd gwres uchel sy'n berffaith ar gyfer grilio.

Yn ail, mae siarcol yn lanach na glo. Mae'n cynhyrchu llai o fwg a llai o lygryddion, gan ei wneud yn opsiwn mwy ecogyfeillgar. Mae fel dewis reidio beic yn lle gyrru car - bydd y ddau yn mynd â chi lle mae angen i chi fynd, ond mae un yn amlwg yn well i'r blaned.

Yn drydydd, mae siarcol yn haws ei drin a'i storio na glo. Mae'n llai anniben ac nid yw'n cynhyrchu'r un faint o lwch na huddygl. Mae fel cymharu anifail anwes sy'n ymddwyn yn dda ag anifail gwyllt - gall y ddau fod yn hwyl, ond mae'n amlwg bod un yn haws byw ag ef.

Golosg Cynaliadwy: Dyfodol Tanwydd

Yn Hillside Woodfuels, rydym yn falch o gynnig siarcol cynaliadwy, Ready to Burn a Woodsure cymeradwy . Mae ein siarcol wedi'i wneud o bren caled Onnen, adnodd cynaliadwy ac adnewyddadwy. Rydyn ni fel bodiau gwyrdd y byd tanwydd, bob amser yn chwilio am ffyrdd o leihau ein heffaith amgylcheddol.

Mae ein polisi cynaliadwyedd yn amlinellu ein hymrwymiad i arferion ecogyfeillgar. Rydym yn credu mewn darparu opsiynau tanwydd cynaliadwy o ansawdd uchel ar gyfer ein cwsmeriaid. Mae fel dewis bwyta bwyd organig - mae'n well i chi ac yn well i'r blaned.

Casgliad

Yn y ddadl glo yn erbyn siarcol, siarcol yw'r enillydd clir. Mae'n lanach, yn boethach ac yn fwy cynaliadwy na glo. Mae fel dewis pryd gourmet dros fwyd cyflym - mae'r ansawdd a'r buddion yn glir.

P'un a ydych chi'n gogydd proffesiynol sy'n chwilio am y tanwydd gorau i'ch bwyty, neu'n gogydd cartref sydd eisiau creu'r barbeciw perffaith, ein siarcol bren lwmp o safon bwyty yw'r dewis delfrydol. Mae fel dewis profiad bwyta gwych dros siop tecawê - mae'r ansawdd yn anghymharol.

Felly y tro nesaf y byddwch chi'n cynnau'r tân neu'n tanio'r gril, cofiwch: dewiswch siarcol. Dyma danwydd cynaliadwy o ansawdd uchel y dyfodol. Ac yn Hillside Woodfuels, rydyn ni'n barod i'ch helpu chi i newid. Yn union fel y gall taniwr tân gwlân pren naturiol gynnau tân yn rhwydd, gallwn eich helpu i gychwyn eich taith tuag at ddefnyddio tanwydd cynaliadwy.