Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
pairing beer with charcoal bbq

Parau Perffaith: Cwrw Gorau i Wella Eich Profiad Barbeciw Golosg

Lilly Gower |

Dywedodd George Bernard Shaw unwaith, " Nid oes cariad yn ddiffuant na chariad at ymborth." Mae hyn yn wir am y rhai sy'n mwynhau paru cwrw â barbeciw siarcol. Ledled y DU, mae dod o hyd i’r cwrw cywir i gyd-fynd â blas myglyd gril siarcol yn bwysig.

Mewn byd sy'n llawn siarcol lwmp bren a rhwbiau sbeis, mae'r cwrw cywir gyda'ch bbq fel barddoniaeth. Mae'n gwneud i chi feddwl, pa gwrw sy'n gweddu orau i'ch gril? Ni waeth a ydych chi'n caru cig neu lysiau ar eich gril, y gêm berffaith yw aros mewn cwrw oer neu lager.

Mae paru cwrw gyda bbq yn fwy na dim ond dewis unrhyw gwrw oer. Mae'r cwrw cywir yn gwella'ch pryd a'ch profiad. Dewch i ni archwilio'r grefft o baru cwrw gyda bbq siarcol gyda'i gilydd.

Byddwn yn eich arwain at y cwrw delfrydol ar gyfer eich bbq. P'un a ydych chi'n brwsio saws ar asennau neu'n sbeisio corgimychiaid brenin, rydyn ni'n datgelu'r gemau cwrw gorau. O stowts tywyll i lagers adfywiol, ein nod yw dod o hyd i’r cwrw sy’n dyrchafu’ch pryd yn grynhoad Nadoligaidd.

Paratowch eich sbectol a'ch gefel. Rydyn ni ar fin plymio i fyd o fwg, sizzle, a chwrw adfywiol. Mae'n ymwneud â gwneud nosweithiau haf cofiadwy gyda ffrindiau o amgylch gril myglyd.

Archwilio Celfyddyd Barbeciw Golosg a Pharu Cwrw

Ym Mhrydain, mae golygfa haf arferol yn cynnwys barbeciw siarcol yn yr ardd. Mae arogl bwydydd myglyd yn llenwi'r aer, ynghyd â sŵn gwydrau cwrw yn clincian. Mae paru cwrw gyda barbeciw siarcol yn gelfyddyd sy'n gwella'r profiad grilio. Mae'n golygu deall sut mae blasau cwrw yn cymysgu â blas myglyd barbeciw.

Synergedd Mwg a Hopys

Mae cariadon cwrw a barbeciw yn gwerthfawrogi sut mae mwg a hopys yn gweithio gyda'i gilydd. Mae'r cyfuniad yn fwy na siawns. Mae'n ymwneud â dod o hyd i flasau mewn cwrw a barbeciw sy'n cysoni. Y nod yw paru’r cwrw gyda barbeciw felly mae’n amlygu blas y bwyd heb ei lethu.

Mae stowt cryf neu borthor yn paru'n dda â brisged mwg. Mae'n ychwanegu nodiadau beiddgar o siocled neu goffi i'r ddysgl. Fodd bynnag, mae IPA sitrws yn torri trwy fraster asennau. Mae'n adnewyddu'ch ceg ac yn gwneud i bob brathiad flasu'n well.

Creu'r Bwndel Cwrw Barbeciw Ultimate

Mae dewis y cwrw cywir ar gyfer pob pryd barbeciw yn debyg i wneud cerddoriaeth. Gallech ddewis cwrw haf gyda chorff ysgafn ar gyfer llysiau wedi'u grilio neu fwyd môr. Mae rauchbier, gyda'i flas myglyd, yn cyfateb i arogl y siarcol ac yn ychwanegu at ddilysrwydd y barbeciw.

  • Peidiwch â pharu cwrw â chigoedd trwm yn unig; gall diodydd ysgafnach wella prydau ysgafnach hefyd.
  • Mae bwydlenni paru cwrw a barbeciw yn gwneud coginio yn fwy o hwyl, gan arwain gwesteion trwy antur blas.
  • Mae'r gelfyddyd baru hon yn croesawu pawb, gan blesio'r rhai sy'n frwd dros hopys a'r rhai sy'n ffafrio chwaeth mwynach.

Uchafbwynt y daith goginio hon yw gweld gwesteion yn mwynhau eu bwyd a'u diod gyda'i gilydd. Gyda'r cwrw cywir mewn llaw, mae'r barbeciw yn dod yn brofiad bwyta bythgofiadwy. Y cyfuniad o grilio a bragu sy'n dod â'r llawenydd mwyaf.

Y Wyddoniaeth o Ddewis y Cwrw Perffaith ar gyfer Barbeciw Golosg

Mae dewis y cwrw perffaith ar gyfer barbeciw siarcol fel creu symffoni o flasau. Mae pob elfen yn chwarae rhan hanfodol. Wrth i chi baratoi ar gyfer stêcs llawn sudd a glo poeth, mae deall y cysylltiad rhwng blasau cwrw a chigoedd myglyd yn allweddol.

Deall Proffiliau Blas a Pharau

Mae antur paru cwrw yn dechrau trwy ddeall y gwahanol flasau mewn seigiau cwrw a barbeciw. Mae'r cwrw cywir yn gwneud mwy na dim ond torri syched - mae'n gwneud pob brathiad yn well. Mae gan gwrw IPA chwerwder beiddgar sy'n torri trwy fraster cigoedd wedi'u grilio. Mae cwrw ambr, gyda'u nodau caramel, yn cyd-fynd ag arwyneb llosg y cig yn dda.

cwrw wedi'i baru â barbeciw

Nodweddion Cwrw sy'n Ategu Cigoedd Mwg

Mae dewis y cwrw cywir yn golygu ei gydweddu â blasau myglyd y barbeciw. Mae stowts tywyll yn adlewyrchu nodiadau dwfn, rhost y gril, gan wella blas cigoedd myglyd. I'r gwrthwyneb, gall pilsner creisionllyd fod yn gyferbyniad adfywiol, gan lanhau'r daflod gyda phob sipian.

  1. Rhowch gynnig ar wahanol fathau o gwrw i ddod o hyd i'r hyn rydych chi'n ei hoffi orau.
  2. Meddyliwch am yr hopys; gallai cwrw ag IBU uchel fod yn rhy gryf ar gyfer rhai prydau.
  3. Ystyriwch y brag; mae brag tywyllach yn mynd yn dda gyda chrystiau carameleiddio.
Arddull Cwrw Nodiadau Blas Awgrym Paru Barbeciw
IPA Hoppy a chwerw Asennau porc sbeislyd
Stout Cyfoethog a rhost Brisged mwg
Ambr Ale Caramel melyster Cyw iâr barbeciw
Pilsner Crisp a glân Selsig wedi'i grilio

Wrth baru cwrw gyda chigoedd myglyd, ystyriwch nodweddion y cwrw. Mae porthor myglyd yn wych gyda chig eidion. Mae cwrw o Wlad Belg, gyda'i flas ffrwythus, yn gweithio'n dda gyda chig oen barbeciw. Archwiliwch y tu hwnt i'r dewisiadau arferol, dan arweiniad gwyddoniaeth paru cwrw, am brofiad barbeciw bythgofiadwy.

Paru Cwrw gyda Barbeciw Golosg: Blas yn Cyfateb i'ch Ffefrynnau

Mae adfywiad cwrw crefft wedi gwneud paru cwrw ar gyfer ffefrynnau bbq siarcol cyffrous. Gallwch ddewis o pilsners ysgafn i borthorion cyfoethog. Mae hyn yn cynnig diddiwedd cyfatebiadau blas ar gyfer bbq siarcol. Gadewch i ni archwilio'r gorau paru cwrw gyda ffefrynnau wedi'u grilio gyda'n gilydd.

Yn y 1960au, archwiliodd bragwyr Americanaidd dechnegau bragu hynafol, gan ddechrau'r mudiad cwrw crefft. Nawr, mae Prydain yn profi esblygiad cwrw. Mae hyn yn cynnwys cyffrous argymhellion cwrw ar gyfer prydau wedi'u grilio.

Cwmni Bragu cyfamserol yn arwain wrth ddod o hyd i'r gemau cwrw gorau ar gyfer bbq siarcol. Wrth i ni oleuo ein griliau, rydym yn cynnig canllaw i barau cwrw gyda danteithion bbq yn berffaith.

Barbeciw siarcol Hoff Cwrw a Argymhellir Egwyddor Flas
Byrgyrs Cwrw Pale Llundain yn y cyfamser Cyflenwol
Selsig Sbeislyd Yn y cyfamser India Pale Ale neu Sesiwn IPA Cyferbyniol
Pysgod Yn y cyfamser London Lager, Pilsner, neu Wheat Beer Cyflenwol
Stecen Yn y cyfamser London Porter neu Stout Cyferbyniol
Pwdinau Rich Stout neu Gwrw Ffrwythau Cyflenwol

Gwybod paru cwrw ar gyfer ffefrynnau bbq siarcol yn allweddol i flas gwych. Mae porthor cadarn yn mynd yn dda gyda stecen. Gall cwrw gwenith ysgafn wneud i bysgod wedi'i grilio flasu'n well.

Mae cwrw crefft yn ffynnu ar greadigrwydd, gan ddefnyddio cynhwysion unigryw fel perlysiau ac wystrys. Mae'r creadigrwydd hwn yn gadael i ni archwilio newydd cwrw a siarcol bbq parau. Os ydych chi eisiau dod o hyd i'r gemau cwrw gorau ar gyfer bbq siarcol, byddwch yn anturus ac arbrofi.

Prif Argymhellion Cwrw ar gyfer Clasuron Barbeciw Golosg

Mae yna bleser arbennig wrth ddewis y cwrw cywir ar gyfer eich barbeciw siarcol. Mae'r cwrw gorau yn ychwanegu at y pryd, gan wneud pob tamaid a sipian yn gofiadwy. Dyma'r dewisiadau cwrw gorau i wneud eich prydau barbeciw clasurol hyd yn oed yn well.

parau cwrw ar gyfer prydau bbq siarcol clasurol

Cochion Cadarn a Stêcs Mudlosgi

Ar gyfer stêc wedi'i grilio gyda marciau torgoch perffaith, mae cwrw coch cadarn yn smart i'w ddewis. Mae Cochion Gwyddelig neu Ambrau Americanaidd yn gweithio'n dda. Mae eu bragrwydd dwfn ac alcohol uwch yn cyd-fynd â blas beiddgar y stêc, gan wella blas y ddau.

Cwrw Pale a Phorc Perffaith wedi'i Dynnu

Mae saws myglyd porc wedi'i dynnu'n paru'n dda ag awgrymiadau sitrws a blodau o gwrw golau. Mae chwerwder bach y cwrw yn torri trwy fraster y porc. Gwna hyn bob fforch mor hyfryd a'r cyntaf. Rhowch gynnig ar Gwrw Pale Americanaidd neu chwerw arddull Saesneg ar gyfer gêm wych.

Lagers Sy'n Caru Eich Byrger

Mae byrgyr clasurol yn galw am lager. Mae lager creisionllyd, fel Pilsner neu Helles, yn mynd yn dda gyda byrger llawn sudd. Mae'n gydweddiad perffaith sy'n gadael i flas y byrgyr ddisgleirio heb ei drechu.

Cwrw coch gyda stêcs, cwrw golau gyda phorc wedi'i dynnu, neu lagers ar gyfer byrgyrs, mae'r parau hyn yn ymwneud â chydbwysedd a llawenydd. Maent yn gwneud barbeciws yn gofiadwy, gyda bwyd a diod da i'w rhannu. Mae pob pâr yn daith o flas, sy'n cael ei gofio hyd yn oed ar ôl i'r barbeciw ddod i ben.

Cyfuniadau Barbeciw Cwrw a Golosg Anarferol i roi cynnig arnynt

I'r rhai sydd â thaflod anturus, mae'r daith i barau barbeciw cwrw a siarcol anarferol yn wefreiddiol. Mae prydau barbeciw sbeislyd ac opsiynau llysieuol sawrus yn cynnig amrywiaeth o gemau cwrw unigryw. Deifiwch i'r antur goginiol hon i'w darganfod.

Pâr Sbeislyd gyda Sitrws Hops

Mae prydau barbeciw sbeislyd yn pacio gwres sydd angen cwrw gyda'r cryfder i gyd-fynd. Mae hopys sitrws yn cynnig cyffyrddiad adfywiol sy'n cydbwyso'r sbeis yn dda. Mae blasau melys cwrw hopys sitrws yn torri trwy'r sbeis, gan wella blas pob brathiad. Mae'n gyfuniad deinamig lle mae'r cwrw yn eich paratoi ar gyfer y llond ceg blasus nesaf.

Codi Opsiynau Barbeciw Llysieuol gyda Chwrw

Mae barbeciw llysieuol yn dod o hyd i'w bartner cwrw perffaith hefyd. Mae dewis y cwrw cywir ar gyfer prydau llysieuol myglyd neu sbeislyd yn allweddol. Boed yn wy wy wedi'i grilio neu'n gababs llysieuol sbeislyd, mae yna gwrw ar gael i bob un. Mae'r parau cwrw hyn yn dod â'r barbeciw llysieuol gorau allan, gan wneud ar gyfer bwyta bodlon.

Dysgl Barbeciw Arddull Cwrw Nodiadau Blasu
Adenydd Cyw Iâr Sbeislyd wedi'i Grilio â Golosg IPA Sitrws Cymeriad hercian syfrdanol gydag islifau o rawnffrwyth a lemwn
Pupurau Stuffed Llysieuol Mwg Cwrw Gwenith Esters ysgafn, ffrwythus sy'n ategu ysmygu'r gril
Halloumi wedi'i Grilio a Sgiwerau Llysiau Sesiwn Ale Bragrwydd llyfn gydag awgrym o sitrws i gydbwyso halender yr halloumi

Gall archwilio pariadau cwrw a barbeciw anarferol fywiogi eich gêm gril. Beth am roi cynnig ar y gemau cwrw unigryw hyn yn eich barbeciw nesaf? Profwch y pâr cwrw perffaith ar gyfer prydau sbeislyd a'r hopys sitrws cywir ar gyfer ffrwydrad o flasau. Boed yn fwyd sbeislyd neu'n opsiynau llysieuol, mae'r parau hyn yn addo antur goginio gyffrous.

Casgliad

Wrth i ni ddod â’n taith i ben, gwelwn sut mae barbeciw cwrw a siarcol yn creu cytgord perffaith. Mae'r combo hwn yn troi grilio yn antur gyffrous i'n blasbwyntiau. Gall y cwrw delfrydol wneud i hyd yn oed y pryd barbeciw mwyaf sylfaenol flasu'n anhygoel.

Gallai dod o hyd i'r cwrw perffaith ar gyfer eich barbeciw ymddangos yn anodd ond mae'n ymwneud â'r hyn rydych chi'n ei hoffi mewn gwirionedd. Boed yn stowt cryf gyda stecen neu IPA ysgafn gyda phorc, mae pob cwrw yn gwneud y pryd yn arbennig. Meddyliwch bob amser am yr hyn y mae eich gwesteion yn ei fwynhau a'r pryd rydych chi'n ei wneud. Wedi'r cyfan, mae cael amrywiaeth o flasau yn gwneud popeth yn fwy o hwyl.

Gadewch i ni gofio llawenydd barbeciw gyda ffrindiau a theulu, a chwrw oer yn aros. P'un a ydych chi'n barbeciw yn aml neu weithiau, mae rhywbeth newydd i roi cynnig arno bob amser. Felly, nes i ni gwrdd eto, mwynhewch bob tamaid a diod. Dyma i'r blasau anhygoel y byddwn yn eu darganfod y tro nesaf!