Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF

A yw Boncyffion Gwres yn Well Na Boncyffion Sych Odyn?

heat logs vs kiln dried logs

Jonathan Hill |

Dychmygwch fynychu parti gwledd gaeaf mawreddog yn yr hen ddyddiau. Y tân clecian, y dawnsio gwerin llawen o gwmpas, y straeon yn cael eu rhannu, a'r carennydd a deimlir. Nawr, dychmygwch fod yr un sy'n gyfrifol am gadw'r tân hwnnw'n fyw. A fyddech chi'n dewis boncyffion gwres neu foncyffion wedi'u sychu mewn odyn i gadw'r fflam i fynd? Nid yw'n gwestiwn o'r oesoedd, ond mae'n un sy'n ennyn rhywfaint o ddiddordeb.

Yn yr erthygl hon, byddwn yn ymchwilio i'r gymhariaeth rhwng boncyffion gwres a boncyffion wedi'u sychu mewn odyn, gan roi mewnwelediadau ac awgrymiadau i chi i wneud eich penderfyniad yn haws.

Beth yw Boncyffion Gwres?

Math o gynnyrch coed tân gweithgynhyrchu yw boncyffion gwres. Fe'u gwneir o naddion blawd llif cywasgedig a phren, heb unrhyw rwymwyr nac ychwanegion. Mae boncyffion gwres yn adnabyddus am eu hallbwn ynni uchel a'r gallu i losgi gyda llai o fwg.

cefn gwlad Lloegr yn ystod yr hydref. pentwr taclus o goed tân hollt, ac yn ei ymyl, y mae pydew tân ar dân. Mae'r cefndir yn arddangos bryniau tonnog wedi'u gorchuddio â choed

Beth yw Boncyffion Wedi'u Sychu mewn Odyn?

Ar y llaw arall, mae boncyffion wedi'u sychu mewn odyn yn goed tân traddodiadol sydd wedi'u sychu mewn odyn i gael gwared â lleithder. Mae'r broses sychu odyn yn sicrhau bod y boncyffion yn llosgi'n boethach ac yn hirach na phren gwyrdd, ffres. Mae boncyffion wedi'u sychu mewn odyn hefyd yn llai tebygol o achosi creosot yn cronni yn eich simnai, gan leihau'r risg o danau simnai.

I ddysgu mwy am foncyffion wedi'u sychu mewn odyn, gallwch ymweld â'n casgliad pwrpasol o foncyffion wedi'u sychu mewn odyn ac archwilio'r amrywiaeth o opsiynau sydd ar gael.

Boncyffion Gwres yn erbyn Boncyffion Wedi'u Sychu mewn Odyn: Cymhariaeth

1. Allbwn Ynni

Mae boncyffion gwres yn adnabyddus am eu hallbwn ynni uchel. Mae hyn oherwydd eu cynnwys lleithder isel, fel arfer llai na 10% o'i gymharu ag 20% ​​neu lai ar gyfer boncyffion wedi'u sychu mewn odyn. Fodd bynnag, gall hyd llosgi boncyffion wedi'u sychu mewn odyn fel derw wedi'i sychu mewn odyn neu ludw wedi'i sychu mewn odyn fod yn drech na boncyffion gwres, gan eu gwneud yn ddewis mwy darbodus ar gyfer nosweithiau hir, clyd ger y tân.

2. Effaith Amgylcheddol

O ran yr amgylchedd, gall llosgi pren wedi'i sychu mewn odyn gael llai o effaith amgylcheddol o'i gymharu â boncyffion gwres. Gellir ystyried boncyffion wedi'u sychu mewn odyn, yn enwedig o'u cyrchu o ffynonellau cynaliadwy, yn adnodd adnewyddadwy, gan warchod coedwigoedd a chynnal ecosystemau.

3. Cost

O ran cost, yn aml gall boncyffion gwres fod yn rhatach na boncyffion wedi'u sychu mewn odyn oherwydd y deunyddiau a'r broses a ddefnyddir i'w creu. Fodd bynnag, efallai y byddai'n werth ystyried cost boncyffion wedi'u sychu mewn odyn fel buddsoddiad mewn ansawdd, perfformiad a chynaliadwyedd.

4. Trin a Storio

O ran trin a storio, gall fod angen mwy o le ac ymdrech ar foncyffion wedi'u sychu mewn odyn. Maent yn aml yn fwy ac yn drymach na boncyffion gwres. Yn y cyfamser, mae boncyffion gwres yn gryno, yn ysgafn, ac yn hawdd eu pentyrru, gan eu gwneud yn ddewis defnyddiol i'r rhai sydd â lle storio cyfyngedig.

5. Mwg a Gweddillion

Mae boncyffion wedi'u sychu mewn odyn yn llai tebygol o achosi creosot i gronni eich simnai, gan leihau'r risg o danau simnai. Ar y llaw arall, mae boncyffion gwres yn cynhyrchu llai o weddillion lludw, gan wneud glanhau yn awel.

I'r cwestiwn pa un sydd well, nid yw yr ateb mor syml ag y gellid gobeithio. Mae gan foncyffion gwres a boncyffion wedi'u sychu mewn odyn eu cryfderau a'u gwendidau eu hunain. Byddai eich dewis yn dibynnu ar eich anghenion a'ch amgylchiadau penodol, megis eich cyllideb, lle storio, a dewis personol o ran effaith amgylcheddol.

Os ydych chi am ymchwilio ymhellach i fanteision ac anfanteision defnyddio boncyffion wedi'u sychu mewn odyn, rydym yn argymell darllen am fanteision pren wedi'i sychu mewn odyn ac anfanteision pren wedi'i sychu mewn odyn .

Felly, a yw boncyffion gwres yn well na boncyffion wedi'u sychu mewn odyn? Wel, fel y dywed yr hen ddywediad, "Efallai y bydd eich milltiroedd yn amrywio." Ond gyda'r wybodaeth yn yr erthygl hon, gallwch nawr wneud dewis gwybodus yn seiliedig ar eich anghenion penodol. Llosgi hapus!