Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
summer solstice charcoal bbq

Sizzle Heuldro’r Haf: Eich Canllaw Gorau i Bash Barbeciw Golosg

Rhodri Evans |

Mae'r DU yn paratoi ar gyfer defod arbennig wrth i'r flwyddyn gyrraedd ei diwrnod hiraf. Mae'n llawn heulwen a mwg. Dywedodd Mahatma Gandhi, "Mae anghofio cloddio'r ddaear a gofalu am y pridd yn anghofio ein hunain." A oes ffordd well o ailgysylltu â hanfodion bywyd nag a Barbeciw siarcol heuldro'r haf? Mae'n ŵyl danllyd sy'n cymysgu coginio dros fflam agored â dod at ei gilydd.

Mae gwledd awyr agored o dan awyr ganol haf yn dod â mwy na bwyd yn unig; mae'n ymwneud â theimlo'r tymor. Wrth i ni gofleidio'r partïon poeth hyn, mae'r angen am gril glân yn amlwg. Mae glanhau'n dda fel defod, yn ein paratoi ar gyfer y sioe goginio sydd i ddod.

Wrth i siarcol hollti a chyffro gynyddu, mae'n bryd paratoi ein prif declyn. Glanhau a halen a phupur y gril yw ein defod bellach. Rydyn ni'n gwneud hyn i anrhydeddu ein gril, sy'n troi bwyd syml yn seigiau cofiadwy.

Felly, pan fyddwch chi'n barod i reoli'r tân a'r mwg, meddyliwch. Ystyriwch nid yn unig sut y byddwch chi'n glanhau'ch gril. Meddyliwch hefyd am sut y byddwch chi'n gwneud y barbeciw siarcol hwn yn chwedl yn hanes heuldro'r haf.

Barbeciw Golosg Heuldro'r Haf Celfyddyd

Mae'r Barbeciw siarcol heuldro'r haf yw calon haf Prydain. Mae'n asio'r hen ddathliad heuldro'r haf gyda blasau blasus, myglyd. Dim ond barbeciw siarcol all gynnig y blasau hyn. Yr heuldro hwn, gadewch i'ch synhwyrau fwynhau gwledd o blasau tanllyd. Byddant yn troi eich digwyddiad awyr agored yn rhywbeth bythgofiadwy.

Cofleidio'r Diwrnod Hiraf gyda Blasau Tanllyd

Mae'r haul yn aros i fyny yn hirach ar y diwrnod arbennig hwn. Mae'n haeddu gwledd sy'n disgleirio yr un mor ddisglair. Mae heuldro'r haf yn dal llawenydd dyddiau hir, cynnes a haelioni natur. Lapiwch eich bwyd mewn cofleidiad cynnes o farinadau a rhwbiau. Maent yn dod â'r blasau gorau y mae coginio siarcol yn eu rhoi.

Technegau Barbeciw Golosg ar gyfer Diwrnod o Haf

Gwella eich technegau barbeciw siarcol yn gallu dyrchafu eich grilio. Mae'n ei droi'n antur o flasau. Mae rheoli'r gwres yn dda yn golygu bod eich cig yn cadw'n llawn sudd. Mae'r mwg a'r embers yn ychwanegu chwaeth gymhleth at bob brathiad. Mae gofalu am eich gril yn sicrhau y gallwch chi fwynhau barbeciw bob haf.

Taith Grilio Heuldro Epig Kingsford

Kingsford yn dangos bod barbeciw yn gelfyddyd ac yn ffordd o ddod â phobl at ei gilydd. Maent yn ein hysbrydoli i anelu at syniadau newydd o safon yn ein gerddi cefn. Gofynnwch i'ch ffrindiau a'ch teulu ymgynnull o amgylch y gril heuldro'r haf hwn. Gwnewch atgofion a fydd yn rhagori ar y diwrnod hiraf.

Traddodiadau Heuldro'r Haf a Grilio Golosg

Mae heuldro'r haf yn nodi amser arbennig gyda diwrnod hiraf y flwyddyn. Mae'n dechrau dathliadau mewn cymunedau ledled y byd. Mae cyfuno'r digwyddiad hwn â grilio siarcol yn dod â hen draddodiadau a choginio blasus ynghyd. Mae ymgynnull i goginio a bwyta o amgylch tân yn symbol o undod a llawenydd yr haf. Mae barbeciws yn ystod y tymor hwn yn gadael i ni gadw hen arferion yn fyw gyda dulliau grilio modern.

Dathliadau Grilio Golosg

Edrych ar Ddathliadau Barbeciw Tymhorol

Mae dathliadau barbeciw yn fwy na choginio yn yr awyr agored yn unig. Maent yn cymysgu traddodiadau heuldro'r haf gyda hwyl griliau siarcol. Mae arogl siarcol a bwyd blasus yn creu awyrgylch bywiog a chyfeillgar. Mae'r digwyddiadau hyn yn anrhydeddu'r haul ar ei gryfaf ac yn ein cysylltu â chylchoedd natur.

Ysbrydoli Ymgysylltiad Cymunedol gyda Heriau Barbeciw

Mae grilio siarcol yn tynnu cymunedau at ei gilydd, gan sbarduno Heriau barbeciw llawn hwyl a chreadigrwydd. Mae'r cynulliadau hyn yn dod â phobl yn agos mewn cystadleuaeth gyfeillgar. Maen nhw'n digwydd ym mhobman, o dai i doeau dinasoedd. Mae pobl yn rhannu awgrymiadau grilio, syniadau newydd, a ryseitiau yn llawen. Mae'r heriau barbeciw hyn yn gwella ysbryd cymunedol a dathlu.

Math o Ddigwyddiad Gweithgareddau Effaith Cymunedol
Barbeciw Heuldro'r Haf Grilio Golosg, Gwledda, Dawnsio Dathlu Traddodiadau Lleol, Cryfhau Bondiau
Her Barbeciw Cystadlaethau Grilio, Rhannu Ryseitiau Annog Celfyddyd Goginio, Meithrin Gwaith Tîm
Gweithdy Grilio Golosg Technegau Grilio, Mesurau Diogelwch, Arferion Cynaladwyedd Addysgiadol ar Arferion Gorau, Yn Hyrwyddo Grilio Diogel

Daw arogl barbeciw profiadol â dyfnder diwylliannol. Nid digwyddiad yn unig mohono ond profiad cyfan. Mae'n foment lle mae llewyrch y siarcol yn golygu mwy na bwyd gwych. Mae'n symbol o gynhesrwydd cyfeillgarwch, cyffro heriau a rennir, a hapusrwydd traddodiadau ac anturiaethau newydd.

Ryseitiau Barbeciw Perffaith ar gyfer Eich Gwledd Ganol Haf

Wrth i ganol haf gyrraedd, mae'n amser gwych i roi cynnig ar wahanol Ryseitiau barbeciw ar gyfer eich gwledd. Gallwch ddewis o gigoedd wedi'u grilio'n llawn sudd, bwyd môr blasus, llysiau myglyd, neu bwdinau blasus wedi'u grilio. Mae rhywbeth i bawb ei fwynhau. Bydd y ryseitiau hyn yn sicr o fod yn uchafbwynt eich dathliad.

Rydym wedi paru pob rysáit ag awgrymiadau coginio hawdd, a marinadau a rhwbiau blasus. Bydd y rhain yn dod â'r chwaeth orau allan. Mae ein ryseitiau barbeciw dethol wedi'u cynllunio i wella'ch grilio a gwneud eich gwledd ganol haf yn fythgofiadwy.

Math o Rysáit Enw Dysgl Amser Coginio Cynhwysion Allweddol
Cigoedd wedi'u Grilio Asennau Barbeciw clasurol 2.5 awr Asennau porc, saws barbeciw myglyd
Bwyd môr Sgiwers Berdys Garlleg-Lemon 20 munud Berdys jumbo, garlleg, croen lemwn
Llysiau Corn Melys Torgoch 15 munud Corn ffres, menyn, powdr tsili
Pwdinau Eirin Gwlanog wedi'i Grilio gyda Mêl 10 munud Eirin gwlanog, mêl, mintys ffres

Gwahoddwch eich anwyliaid i ymgynnull o amgylch y tân ar gyfer y wledd ganol haf berffaith. Darganfyddwch y cyfuniad arbennig o flasau sy'n dod o grilio. Rhain Ryseitiau barbeciw yn helpu i wneud atgofion sy'n para, o dan awyr yr haf.

Hanfodion Offer Coginio Awyr Agored

Wrth i'r haf gyrraedd, mae galwad y gril siarcol yn tanio cefnogwyr awyr agored. I wneud eich coginio y tu allan yn boblogaidd, mae angen yr offer gorau arnoch chi. Gall yr offer cywir, a sut yr ydych yn gofalu amdanynt, droi barbeciw da yn un gwych.

Dewis y Golosg Gorau ar gyfer Eich Gril

Mae dod o hyd i'r siarcol perffaith fel dewis gwin da; mae'n siapio blas eich pryd. Ystyriwch y blas, pa mor hir y mae'n llosgi, a'r mwg y mae'n ei wneud. Mae'r siarcol gorau yn dod â'r blas yn eich bwyd allan, gan wneud prydau bwyd yn arbennig.

Dewis siarcol ar gyfer barbeciw

Awgrymiadau Cynnal a Chadw ar gyfer Eich Gril Golosg

Mae angen gofal rheolaidd ar gril siarcol i bara'n hirach a gweithio'n dda. Mae cadw'ch gril yn ei siâp uchaf yn atal rhwd ac yn ei gadw'n barod ar gyfer barbeciws digymell.

 • Glan mae'r gril yn gratio ar ôl pob defnydd er mwyn osgoi cronni gweddillion.
 • Archwiliwch y daliwr lludw yn arferol a'i wagio i hwyluso llif aer.
 • Defnyddiwch a brwsh dur di-staen sgwrio'r tu mewn a'r tu allan heb niweidio arwynebau.
 • Rhowch gôt ysgafn o olew coginio i gratiau i wrthyrru rhwd.
 • Pan na chaiff ei ddefnyddio, cysgodwch eich gril â gorchudd o ansawdd i amddiffyn yn erbyn yr elfennau.

Mynediad i'ch Barbeciw ar gyfer y Profiad Eithaf

Mae ategolion yn troi barbeciw rheolaidd yn rhywbeth anhygoel. Maen nhw'n gwneud grilio'n haws ac yn fwy o hwyl. Gyda'r offer cywir, fel gefel a stilwyr tymheredd, daw barbeciw yn gelfyddyd ac yn bleser.

Affeithiwr Swyddogaeth Effaith ar farbeciw
Gefel Grill Trin bwyd yn fanwl gywir Yn hwyluso coginio diogel ac effeithlon
Menig Barbeciw Diogelu gwres Yn sicrhau diogelwch ac yn gwella rheolaeth
Dechreuwr Simnai Tanio siarcol cyson ac effeithlon Yn cyflymu'r broses wresogi
Archwiliwr Tymheredd Darlleniadau tymheredd cywir Yn gwarantu pris barbeciw wedi'i goginio'n berffaith
Gorchudd Gril Diogelu pan nad yw'n cael ei ddefnyddio Yn ymestyn oes eich gril

Bydd eich barbeciw haf yn disgleirio, diolch i'r awgrymiadau a'r offer hyn. Gadewch i'ch offer eich cefnogi, gan wneud pob barbeciw yn berffaith. Mwynhewch uchder yr haf gyda choginio awyr agored anhygoel.

Sboethi Eich Heuldro: Rhwbiau a Marinadau

Mae heuldro'r haf yn dod â llysiau gwyrdd ffres a harddwch brig natur i ni. Mae'n amser perffaith i sbeis i fyny'r heuldro gyda rhwbiau a marinadau. Mae'r cymysgeddau hyn nid yn unig yn gwneud cigoedd a llysiau yn dendr ond hefyd yn eu llenwi â chwaeth anhygoel, sy'n berffaith ar gyfer unrhyw bryd awyr agored. Dysgwch y gwyddoniaeth sbeis i droi barbeciw syml yn wledd o aroglau.

Gwyddoniaeth Sbeis: Creu'r Rhwbiad Perffaith

Mae gwneud y rhwb perffaith yn golygu dod o hyd i'r cydbwysedd cywir o flasau ar gyfer y bwyd y bydd yn ei sesno. P'un a ydych chi eisiau rhywbeth myglyd, melys neu boeth, mae cymysgu perlysiau, halwynau a sbeisys yn creu crwst. Mae'r gramen hon yn cadw sudd mewn ac yn gwneud i bopeth garameleiddio'n dda.

Cynhwysyn Proffil Blas Gorau mewn Paru Gyda
Paprica Mwg a Melys Dofednod a Phorc
Pupur du Beiddgar a Sbeislyd Cig Eidion a Chig Oen
Powdwr Garlleg Pridd a Phrydain Bwyd Môr a Llysiau
cwmin Cynnes a phridd Llysiau Gwraidd wedi'u Grilio
Oregano sych Llysieuol ac Ychydig Chwerw Pysgod a Cyw Iâr wedi'u Grilio

Marinade Magic ar gyfer Blasau Haf Anorchfygol

Mae marinadau'n gweithio'n hud trwy wneud bwyd yn dendr a'i socian â blas yr haf. Mae marinâd da yn cydbwyso asid, olew a pherlysiau i ddod â chynhwysion plaen yn fyw. Dyma sut i ddewis marinadau ar gyfer gwahanol fwydydd:

 1. Mae basau asidig fel sudd lemwn neu finegr yn gwneud y cig yn feddal ac yn flasus.
 2. Mae perlysiau a sbeisys yn ychwanegu dyfnder blas sy'n cyd-fynd â'r ddysgl.
 3. Mae olew yn cadw lleithder i mewn ac yn helpu blasau i amsugno i'r bwyd.
 • Ar gyfer stêcs: Mae marinâd gwin coch cryf gyda rhosmari yn ei wneud yn gyfoethog.
 • Ar gyfer dofednod: Mae sitrws a theim yn rhoi cyffyrddiad newydd.
 • Ar gyfer bwyd môr: Mae dil a lemwn yn gwella'r chwaeth ysgafn.
 • Ar gyfer llysiau: Mae finegr balsamig a garlleg yn dod â'r melyster allan.

I wneud eich Barbeciw heuldro'r haf bythgofiadwy, rhowch gynnig ar wahanol rwbiau a marinadau. Archwiliwch fyd bywiog sbeisys. Gadewch i'r gwyddoniaeth sbeis yn eich arwain at farinadau creadigol a blasau anorchfygol. Bydd y rhain yn gwneud dathliadau heuldro eleni yn arbennig.

Casgliad

Wrth i heuldro’r haf ddod â’r pwynt uchaf o olau’r haul, pa ffordd well o ddathlu na gyda barbeciw siarcol? Dyma pryd mae traddodiadau oesol yn tanio llawenydd gwleddoedd yn yr awyr agored. Gyda'i gilydd, gall ffrindiau a theulu wneud atgofion parhaol o amgylch llewyrch cynnes y gril.

Mae heuldro’r haf yn ein gwahodd i blymio i fyd o flasau a thechnegau coginio sy’n unigryw i farbeciw siarcol. Dychmygwch y torgoch ysgafn ar gorbwmpenni wedi'u grilio neu'r mwg dwfn mewn asennau. Nid bwyta yn unig ydyw; mae'n wledd i'r synhwyrau. Mae pob gril yn dod â byrstio o aroglau a chwaeth, gan ddathlu dwyster y tymor.

Wrth i ni baratoi ein griliau a marinate cigoedd, gadewch i ni ganolbwyntio ar yr eiliadau a'r straeon a rennir i ddod. Mae gwledd awyr agored yn ymwneud â chymdeithas a'r bwyd. Mae chwerthin a sgyrsiau yn cymysgu â synau chwilboeth, gan roi blas ar ein crynhoad. Gan ddymuno awyr glir i chi a chwmni gwych ar gyfer eich grilio, gadewch i ni ddathlu cyfoeth yr haf.