Dosbarthiad am ddim ar gael yn Ardal De Cymru - Abertawe - Castell-nedd - Port Talbot - Llanelli - Pontardawe - Gwyr - Gorseinon - Pontarddulais - Swmp bagiau am brisiau anghredadwy tra bod stociau'n para. Ar gyfer llosgwyr boncyffion, pyllau tân, tanau agored, gwersylla a mwy.

FFÔN: +44 (0)1792 946 421 neu E-BOST: RHODRI@HSWF.CO.UK

Gostyngiad Croeso

Defnyddiwch y cod hwn i gael 5% o'ch archeb gyntaf!

CYNTAF
swans game day grill

Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch: Sgorio'n Fawr gyda Ffefrynnau Tailgate!

Lilly Gower |

"Mae'r timau pêl-droed gorau yn adlewyrchu ysbryd eu cymuned." Yn Swans Game Day Grill, rydym yn cofleidio'r syniad hwn. Rydyn ni'n dod â blas sy'n efelychu cyffro diwrnod gêm. Yma, mae lloniannau cefnogwyr yn cwrdd â sizzle y gril. Mae yn Swans Game Day Grill, lle mae blasau tinbren ar eu gorau.

Boed yn wefr y gêm neu'r bond ymhlith cefnogwyr, mae Swans Game Day Grill yn gwneud eich diwrnod yn arbennig. Mae ein bwydlen yn llawn o'ch ffefrynnau. Mae pob tamaid yn dathlu pêl-droed. Barod am brofiad bythgofiadwy? Mae Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch yn aros amdanoch chi!

Croeso i Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch

Mae Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch yng nghanol y byd chwaraeon bywiog. Mae'n lle llawn cyfeillgarwch ac awyrgylch diwrnod gêm perffaith . Wrth gerdded i mewn, rydych chi'n cael eich cyfarch â chymysgedd o gyffro a gobaith ar gyfer y gêm sydd i ddod, fel cwrdd â hen ffrind. Mae'r lle yn fwrlwm o egni, gyda phawb yn unedig gan eu cariad at y gêm.

Mae dyluniad Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch yn rhoi hwb i gyffro pob un sy'n hoff o chwaraeon. Mae arogl y gril yn asio â chyffro'r gêm. Mae casgliad o sgriniau mawr yn gwarantu na fyddwch yn colli unrhyw gamau, tra bod seddi cyfforddus yn cynnig golygfeydd cystal â bod yn y stadiwm. Mae'r gosodiad hwn sydd wedi'i gynllunio'n dda yn creu'r awyrgylch diwrnod gêm gorau, gan wneud pob llon a griddfan yn uwch.

Dewch gyda ffrindiau, gwisgwch liwiau eich tîm, a dewch o hyd i'ch llwyth yn Swans Game Day Grill . Boed dathlu buddugoliaeth fawr neu alaru colled agos, rydych chi ymhlith y teulu. Mae'r gwasanaeth yma yn gyflym, ac mae'r croeso yn gynnes, gan drin pob gwestai fel MVP.

Yn ystod dyddiau gêm, mae'r clebran cynyddol yn yr Elyrch yn ei droi o fod yn far chwaraeon i nefoedd pêl-droed. Yr angerdd a rennir am bêl-droed sy'n troi'r Elyrch yn fwy na lle yn unig, ond yn brofiad.

"Mae'r Elyrch yn fwy na gril; dyma lle mae cariad at fwyd a chwaraeon yn cyfuno i atgofion crefftus sy'n cael eu pwytho trwy bob gêm. Dyma lle mae'r cae yn cwrdd â'r plat, ac mae pob cefnogwr yn teimlo'n gartrefol."

Mae Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch yn dod yn rhan o ddefodau diwrnod gêm cefnogwyr fel dim arall. Mae'n lle delfrydol i gefnogwyr brofi hwyl a sbri'r gêm. Felly, ewch i'r Elyrch i fwynhau diwrnod gêm bythgofiadwy yn llawn chwaeth, angerdd a phêl-droed.

Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch: Dadorchuddio Danteithion Tailgate

Camwch i Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch am daith goginiol yn llawn blasau. Mae arogl bwyd swnllyd a sŵn cefnogwyr yn dod â chyffro. Mae Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch yn disgleirio gyda'i ddiwylliant tinbren unigryw a'i sgiliau coginio.

Cychwyn ar Daith Goginio o gwmpas Bwydlen Gril yr Elyrch

Yn Swans Game Day Grill, mae amrywiaeth eang o fwydydd tinbren yn aros. Mae pob pryd yn dangos diwylliant coginio cyfoethog y DU. Gyda phob brathiad, fe welwch pam ei fod yn enwog ar draws y genedl. Dyma gip byr ar y fwydlen:

Categori Disgrifiad Dewisiadau Poblogaidd
Archwaethwyr Dechreuwch eich gwledd gyda dewis o blatiau y gellir eu rhannu, i gyd yn orlawn o flas. Nachos wedi'i Llwytho, Dip Cyw Iâr Byfflo
Prif Gyrsiau Opsiynau calonogol a boddhaus sy'n gonglfaen i unrhyw borthladd. Asennau Barbeciw, Byrgyr Caws Clasurol
Ochrau Y cyfeiliannau perffaith i ddyrchafu eich prif gwrs. Ffris Tatws Melys, Coleslo Hufennog
Pwdinau Mwynhewch ddiweddglo melys i'ch pryd diwrnod gêm. Brownis Siocled, Cacen Gaws

Pam Mae Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch yn Sefyll Allan

Mae Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch yn fwy na lle i fwyta. Mae'n wledd i'r synhwyrau yn ystod diwrnod gêm. Gyda chynhwysion a seigiau o'r safon uchaf i fodloni pawb, mae'n arbennig. Mae'r awyrgylch cyffrous yn ei wneud yn fwy na bwyd - mae'n ddathliad.

Swans Game Day Grill Culinary Tour
"Yn Swans Game Day Grill, mae'n fwy na dim ond y sgoriau. Mae'n ddawns o flasau, gwrthdrawiad o bonllefau a meistrolaeth coginio, yma yng nghanol y DU."

Ar gyfer eich tinbren nesaf, dewiswch Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch. Mae pob diwrnod gêm yma yn daith llawn blas sy'n aros gyda chi.

Meistrolaeth Grilio Golosg ar gyfer y Blas Barbeciw Gorau posibl

Mae Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch wedi meistroli'r grefft o grilio siarcol. Mae eu dull yn dod â chwaeth barbeciw gwell allan. Daw'r blasau hyn o flasau cyfoethog, myglyd mewn cigoedd, wedi'u hamlygu gan farciau gril. Mae hyn yn dangos ymroddiad yr Elyrch i farbeciw o safon a'u dewis o siarcol lwmp-bren.

Golosg Barbeciw Gorau: Manteision Siarcol Lumpwood

Mae dewis y siarcol barbeciw iawn yn codi'ch grilio o dda i anhygoel. Mae siarcol lumpwood yn adnabyddus am ei fanteision. Mae'n dod o bren caled naturiol, gan roi blas pur i fwyd. Mae siarcol pren talpiog yn goleuo'n gyflym ac yn mynd yn boeth iawn, sy'n berffaith ar gyfer yr holl anghenion grilio.

Mae siarcol lwmp yn effeithlon, gan greu ychydig o fwg a lludw. Mae hyn yn gwneud eich profiad barbeciw yn haws ac yn helpu'r amgylchedd. Mae'r blas barbeciw y mae pawb yn ei garu yn ganlyniad i siarcol lwmp-bren. Dyma sy’n gwneud bwyd Swans Game Day Grill mor flasus.

Awgrymiadau Grilio Golosg yng Ngril Diwrnod Gêm yr Elyrch

Mae grilio siarcol yn Elyrch yn cynnwys sgil a gofal. Mae defnyddio siarcol barbeciw, yn enwedig pren lwmp, yn rhoi profiad grilio unigryw. Dyna sy'n gwneud i Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch sefyll allan. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer grilio siarcol perffaith:

 • Sicrhewch fod eich gril yn lân a bod y siarcol yn sych; mae'r camau hyn yn allweddol ar gyfer barbeciw gwych.
 • Arhoswch i'r glo ddisgleirio'n gyfartal cyn i chi ddechrau grilio'ch bwyd.
 • Gosodwch eich gril gyda gwahanol barthau gwres. Dylai un ochr fod yn boeth a'r ochr arall yn oerach, ar gyfer gwahanol anghenion coginio.
 • Cadwch gaead y gril ymlaen pan nad ydych chi'n gwirio'r bwyd. Mae hyn yn cadw'r gwres yn gyson ar gyfer coginio'n well.
 • Ar ôl grilio, gadewch i'r cig orffwys. Mae hyn yn rhannu'r sudd yn gyfartal, gan wneud pob brathiad yn berffaith.

Mae blynyddoedd o brofiad yn gwneud Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch yn arbenigwyr ar ddefnyddio siarcol lwmp-bren. Dilynwch yr awgrymiadau hyn i ddod â blas barbeciw enwog yr Elyrch i'ch cartref. Gallwch ei fwynhau gyda ffrindiau a theulu ar ddiwrnodau gêm.

Rhwbiau Sbeis Hanfodol ar gyfer y Diwrnod Gêm Perffaith

Mae pob arbenigwr yn y gril yn gwybod bod rhwbiadau sbeis yn gwneud cigoedd syml yn rhyfeddol. Yn enwedig ar ddiwrnod gêm. Maent yn allweddol yn Swans Game Day Grill, gan gynnig cyfuniadau sbeis unigryw i gyfoethogi eich coginio. Bydd y cyfuniadau hyn yn eich gwneud chi'r cogydd gorau o ddanteithion diwrnod gêm .

Yng nghegin brysur yr Elyrch, maent yn gwybod pa mor hanfodol yw rhwbiad sbeis da. Nid yw'n ymwneud â blas yn unig; mae'n ymwneud â chreu gwledd i'w chofio. P'un a ydych chi eisiau rhywbeth beiddgar neu ychydig yn fwy cynnil, mae'r dewis o rwbiad sbeis yn hollbwysig. Mae'n sicrhau eich bod chi'n cael y crwst barbeciw perffaith hwnnw a thu mewn llawn sudd.

Sumptuous BBQ ribs with spice rub

Dyma rai o'r rhwbiau sbeis gorau sy'n trawsnewid y cyffredin yn ysblennydd:

 • Y Rhwbiad Barbeciw Clasurol: Cymysgedd perffaith sy'n felys, yn sbeislyd ac yn myglyd.
 • Cymysgedd Cajun Sbeislyd: I'r rhai sy'n hoffi gwres, mae'r rhwb hwn yn ychwanegu sbeis at unrhyw gig.
 • Trwyth perlysiau sawrus: Cymysgedd perlysiau ysgafn, gwych ar gyfer cyw iâr neu bysgod.
Rhwbiad Sbeis Prif Gynhwysion Mwyaf Addas ar gyfer Proffil Blas
Rwbio Barbeciw Clasurol Siwgr brown, paprika, powdr garlleg (a/neu bowdr winwnsyn) , cayenne Cig eidion, asennau porc Melys gydag undertone myglyd
Cymysgedd Cajun Sbeislyd Pupur Cayenne, pupur du, teim, oregano Cyw iâr, berdys, selsig Poeth a phiquant gyda ffresni herby
Trwyth Perlysiau Sawrus Rhosmari, teim, basil, marjoram Cyw iâr, cig oen, llysiau Aromatig a phriddlyd gydag awgrym o felyster

Cynllunio ar gyfer y gêm fawr? Cofiwch, mae llwyddiant diwrnod gêm yn gorwedd yn y cynhwysion o ansawdd uchel a'r rhwbiau. Yn Swans Game Day Grill, mae gwneud y rhwbiau hyn yr un mor bwysig â'r gêm ei hun. Mae'n gwarantu bod pob brathiad yn cyd-fynd â chyffro eiliadau mwyaf dwys y gêm.

Hoff rai o'r Swans Pub Grub: Ryseitiau Pleserus y Torfol

Yn Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch , calon diwrnod gêm cofiadwy yw'r bwyd. Yn adnabyddus am ei ryseitiau sy'n plesio'r dorf , mae'n darparu ar gyfer pob chwaeth. Mae cwsmeriaid yn gadael gyda thaflod hapus ac atgofion gwych. Deifiwch i fyd o flasau sy'n diffinio cynfas tafarnau Prydeinig.

Profwch yr Adenydd Gorau Agos Fi yn Elyrch

Chwilio am yr adenydd gorau yn fy ymyl ? Ewch i Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch. Mae eu hadenydd yn grensiog y tu allan ac yn llawn sudd y tu mewn. Maent yn dod mewn sawsiau o Buffalo i farbeciw zesty. Mae pob brathiad yn llawn blas, gan ddangos ymroddiad yr Elyrch i goginio.

Gêmau Arbennig y Diwrnod Gêm i Edrych Ymlaen ato

Diwrnod gêm yn Swans Game Day Grill yn wefreiddiol gyda rhaglenni arbennig diwrnod gêm . Mwynhewch ostyngiadau ar fyrbrydau a diodydd. Mae'r prydau arbennig hyn yn gwneud diwrnod gêm yn fwy cyffrous. Maen nhw'n cynnig gwerth gwych, sy'n golygu bod pawb yn aros am rai arbennig yr Elyrch. Edrychwch ar gynigion diweddaraf yr Elyrch am bryd diwrnod gêm sy'n garedig ar eich poced ac yn hyfryd ar gyfer eich blasbwyntiau.

'Nid mater o'r gêm yn unig yw Elyrch; mae'n ymwneud â'r blasau, y cyfeillgarwch, a'r llawenydd pur o rannu bwyd gwych.' — Noddwr selog i'r Elyrch

O Gril Kamado i Blat: Arloesi mewn Tailgating

Mae Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch yn newid y gêm gyda chyfuniad o draddodiad Japaneaidd a dawn fodern. Maen nhw'n defnyddio'r gril kamado i ddod â bywyd newydd i tinbren. Yn adnabyddus am ei gadw gwres gwych a'i allu i drwytho blasau myglyd bwyd, mae'r gril hwn ar flaen y gad o ran arloesi ym maes tinbren .

Mae'r gril kamado yn dod â'r gorau mewn bwydydd wedi'u grilio allan. Mae'n cyd-fynd yn union â Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch. Mae'r griliau hyn yn wych am gadw'r tymheredd yn gyson. Mae hyn yn golygu bod pob tamaid wedi'i goginio'n berffaith, gan wneud y bwyd yn boblogaidd gyda chefnogwyr.

 • Inswleiddiad eithriadol sy'n caniatáu coginio isel ac araf, perffaith ar gyfer tyneru cig
 • Amlochredd y defnydd, gan gynnwys grilio, ysmygu, a hyd yn oed pobi, i ddarparu ar gyfer amrywiaeth eang o glasuron tinbren
 • Opsiwn eco-gyfeillgar oherwydd ei effeithlonrwydd tanwydd a llai o ddefnydd o siarcol

Mae Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch yn gwybod bod griliau kamado yn fwy na dim ond offer coginio. Maen nhw'n ffordd o ddod â phobl at ei gilydd. Mae'r gril yn troi pob pryd yn ddigwyddiad, gan gynnig blasau blasus a phrydau tyner. Nid ar goginio yn unig y mae Elyrch yn canolbwyntio. Maent hefyd yn manteisio ar y tueddiadau tinbren diweddaraf, gan greu man lle mae newydd yn cwrdd â'r hen.

Y dyddiau hyn, mae partïon cynffonwyr â thema yn llawn dicter, gyda griliau kamado yn y chwyddwydr. Mae Elyrch dros hyn i gyd, yn gweini prydau sy'n dangos dewis y gril. Meddyliwch am pizzas gyda'r gramen berffaith neu'r llithryddion porc wedi'u tynnu'n feddal. Maen nhw'n cynnig prydau sy'n dod o arloesiadau mewn tinbren .

Mae tailgating yn esblygu, ac mae Swans Game Day Grill yn arwain y ffordd. Maent yn plethu newid gyda thraddodiad, gan sicrhau bod pob pryd yn antur. Gyda'u gril kamado, maen nhw'n gwahodd pawb i wledda gyda'i gilydd. Mae'n ymwneud â bwyd gwych a gwneud tinbren yn well.

Adolygiadau o Fwyty'r Elyrch: Beth mae'r Cefnogwyr yn ei Ddweud

Wrth ddarllen trwy'r Swans Restaurant Reviews , rydyn ni'n dod o hyd i gefnogwyr yn llawn cariad. Maen nhw'n canmol Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch yn fawr. Dyma lle mae angerdd am y gêm yn cwrdd â hyfrydwch coginiol. Mae'r cymysgedd hwn yn ffurfio atgofion sy'n para. Mae gwesteion yn frwd dros y barbeciw llawn sudd a'r adenydd wedi'u paratoi'n arbennig. Gwerthfawrogant hefyd y gwasanaeth meddylgar. Mae hyn yn gwneud Elyrch yn fan y mae'n rhaid ymweld ag ef.

Bar Chwaraeon yr Elyrch: Atmosffer Buddugol i Gefnogwyr

Mae Swans Sports Bar yn hafan i ddilynwyr chwaraeon marw-galed. Mae'n cynnig awyrgylch buddugol heb ei ail. Mae'r egni yma yn gwneud gwylio chwaraeon gyda ffrindiau yn rhywbeth arbennig. Mae cefnogwyr wrth eu bodd â'r naws a'r trefniant darlledu rhagorol. Mae hyn yn cadarnhau lle'r Elyrch fel ffefryn i'r rhai sy'n gyfarwydd.

Chwilio am 'Bar Chwaraeon Gerllaw Fi'? Elyrch yn Cyflawni

Mae'r chwilio am ' Bar chwaraeon yn agos i mi ' yn dod i ben yng Ngril Diwrnod Gêm yr Elyrch . Mae'n hawdd cyrraedd ac mewn man gwych. Mae Elyrch yn sefyll allan fel y dewis gorau i gefnogwyr sy'n chwilio am amseroedd da a bwyd gwych. Mae'n fan delfrydol i bobl sy'n hoff o chwaraeon.

Yn yr Elyrch, mae pob diwrnod gêm yn troi'n ddigwyddiad sy'n llawn llawenydd, angerdd ac undod. Dyma dabl yn dangos rhai o’r ganmoliaeth uchel y mae Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch wedi’i dderbyn:

Adolygydd Sylw Dysgl a grybwyllir
Alex T. "Yn syml, y lle gorau i ddal yr holl gyffro yn fyw. Mae'r adenydd allan o'r byd hwn!" Adenydd Llofnod
Jessica P. "Gwasanaeth anhygoel ac mae'r barbeciw yn fy nghael i ddod yn ôl bob penwythnos." Barbeciw Porc wedi'i dynnu
Omar G. "Mae'r awyrgylch ar noson gêm yn ddiguro - mae'r Elyrch yn gwybod yn iawn sut i groesawu torf." Nacho Grande Platter

Casgliad

Mae Gril Diwrnod Gêm yr Elyrch yn ddewis gwych i ddilynwyr chwaraeon a phobl sy'n hoff o fwyd. Mae'n cynnig amrywiaeth eang o brydau tinbren blasus a bwyd wedi'i grilio'n arbenigol. Mae gan y lle naws gynnes, fywiog, sy'n gwneud pob ymweliad yn arbennig. Fe welwch rywbeth rydych chi'n ei garu yma, o farbeciw llawn sudd i adenydd blasus a bwyd tafarn clasurol.

Mae Elyrch yn sefyll allan trwy gymysgu cyffro chwaraeon gyda bwyd anhygoel. Mae cefnogwyr siriol yn ychwanegu at yr awyrgylch hwyliog, gan wneud prydau bwyd hyd yn oed yn well. Mae ansawdd yn allweddol i Elyrch, gan ei wneud yn fwy na dim ond lle i fwyta. Mae'n gyrchfan ar gyfer teithiau blas bythgofiadwy, gan eich temtio i ddod yn ôl.

Os ydych chi'n caru diwrnodau gêm a bwyd gwych, mae Swans Game Day Grill yn aros amdanoch chi. Mwynhewch gwmni da a seigiau gwych. Gwnewch eich pryd nesaf yn rhagorol. Yn yr Elyrch, daw eich antur bwyd i ben gyda buddugoliaeth, yn union fel y mae eich hoff dîm yn sgorio’r pwynt olaf.